Odborný program a registrace X. konference AKUTNĚ.CZ

Odborný program a registrace X. konference AKUTNĚ.CZ

28. 10. 2018 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce akutní medicíny na jubilejní X. konferenci AKUTNĚ.CZ, která se bude konat stejně jako před devíti lety I. konference AKUTNĚ.CZ v Den studenstva, tedy v sobotu 17. listopadu 2018 v Brně v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice. Registrace na konferenci byla ukončena. V případě zájmu o zrušení již existující registrace nás prosím informujte na e-mail sekretariat@akutne.cz.

Klíčová slova: konference, AKUTNĚ.CZ, posterová sekce, workshopy

Program konference ke stažení 

Poděkování partnerům X. konference AKUTNĚ.CZ

Konference je určena jak studentům vyšších ročníků lékařských fakult, mladým lékařům v předatestační přípravě, tak i nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Tato vzdělávací akce je spolupořádaná s OSL ČLK Brno-město dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

I letos pro Vás připravujeme několik paralelních sekcí: Dětská anestezie, Nikdy nebuď zaskočen... aneb jak na to u život zachraňujících výkonů, Porodnická anestezie, Sekce mladých anesteziologů a samozřejmě nelékařská paralelní sekce.

Registrace na konferenci byla ukončena 7. listopadu. 

V případě, že jste zaregistrovaní a konference se nemůžete zúčastnit, odhlašte se prosím zasláním e-mailu na sekretariát konference.

Sekretariát konference: sekretariat@akutne.cz

X. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ

Termín: 17. 11. 2018
Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice

X. KONFERENCI ZAŠTIŤUJÍ:

děkan LF MU prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA

 

X. KONFERENCI POŘÁDAJÍ:

 

Lékařská sekce - Aula A22

Vědecký výbor: Jan Bláha, Karel Cvachovec, Roman Gál, Jozef  Klučka, Ivo Křikava, Peter Merjavý, Michal Otáhal, Dagmar Seidlová, Pavel Ševčík, Roman Škulec, Petr Štourač, Tomáš Vymazal

Organizační výbor: Petr Štourač (předseda), Olga Smékalová, Hana Harazim, Marek Kovář, Martina Kosinová,  Jitka Křížová, Jitka Chlupová, Jan Hudec, Tereza Prokopová, Martina Klincová

7:30 - 8:00 Registrace

8:00 - 8:30 Slavnostní zahájení

8:30 - 9:45 Souhrnné přednášky

Předsedající: Karel Cvachovec, Pavel Ševčík

 • Pavel Ševčík (Ostrava) - AKUTNĚ.CZ slaví 10 let a co náš obor...?
 • Jozef Klučka (Brno) - 10 nejlepších článků uplynulých 12 měsíců dle portálu AKUTNĚ.CZ®
 • Marek Kovář (Brno) - Nová guidelines našeho oboru v roce 2018 a proč jim věnovat pozornost

10:10 - 11:25 Anestezie

Předsedající: Jiří Málek, Peter Merjavý

 • Karel Cvachovec (Praha) Anestezie pod kontrolou aneb může být perioperační proces bezpečnější?
 • Jiří Málek (Praha) - Nová anesteziologika co (ne)můžeme čekat?
 • Peter Merjavý (Belfast, Northern Ireland) - Místo regionální anestezie a analgezie v perioperačním období

11:30 - 12:20 Posterová sekce - prezentace kazuistik posterové sekce v prostorách koridoru UKB

(podrobné informace k posterové sekci viz níže)

12:30 - 13:45 Intenzivní medicína

Předsedající: Roman Kula, Bronislav Stibor

 • Jan Máca (Ostrava) - VILI – Co vlastně škodí plicím na umělé plicní ventilaci?
 • Roman Kula st. (Ostrava) - Sepse v seniorském věku
 • Bronislav Stibor (Baden bei Wien) - Invisible fluids - skrytý problém intenzivní medicíny

14:10 - 15:25 Varia

Předsedající: Tomáš Vojtíšek, Lubomír Večeřa

 • Tomáš Vojtíšek (Brno) - Anestezie a intenzivní medicína z pohledu soudního lékaře
 • Roman Škulec (Ústí nad Labem) - ALS a BLS guidelines 2020 - přání a očekávání
 • Lubomír Večeřa (Zlín) - Endokanabinoidní receptory a onkologický pacient

15:30 - 16:00 Slavnostní zakončení

Posluchárna A11/334 (paralelní přenos do místnosti A11/305)

9:00 - 10:30 Dětská anestezie

Předsedající: Dušan Mach, Barbora Nedomová

 • Dagmar Krejčí, Jakub Šesták (Brno) - Domácí umělá plicní ventilace u dětí
 • Markéta Nowaková (Ostrava) - Neodkladná pomoc dítěti pohledem EPALS
 • Barbora Nedomová (Bratislava) - Využití a postavení moderních inhalačních anestetik v dětské anestezii
 • Dušan Mach (Nové Město na Moravě) - Lze podat anestezii nedonošenému novorozenci v mimořádných podmínkách?

11:00 - 13:30 Nikdy nebuď zaskočen... aneb jak na to u život zachraňujících výkonů

Předsedající: Michal Otáhal, Pavel Michálek

 • Michal Otáhal (Praha) - Nikdy nebuď zaskočen …. aneb proč se stále opakovat?
 • Lukáš Dadák (Brno) - Predikce obtížného zajištění dýchacích cest, algoritmy, VORTEX, videolaryngoskop
 • Tomáš Brožek (Praha) - Když si myslím, že to nepůjde - fibrooptická intubace
 • Pavel Michálek (Praha) - Když zjistím, že to nejde … možnosti supraglotického zajištění DC - LMA
 • Michal Otáhal (Praha) - Když už to opravdu nejde - možnosti infraglotického zajištění DC - koniotomie, BACT
 • Jan Čiernik (Brno) - Invazivní vstupy do hrudníku - punkce, thorakostomie, HD – kdy, jak a co?
 • Jana Kubalová (Brno) - Když nemám žílu - Intraoseální přístup

14:00 - 15:30 Porodnická anestezie               

Záštita: Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM ČLS JEP  

Předsedající: Jan Bláha, Dagmar Seidlová

 • Jan Bláha (Praha) - Dogmata na porodním sále.
 • Martina Kosinová (Brno) - V jednoduchosti je krása, aneb máme k dispozici levná, ale účinná opatření?
 • Dagmar Seidlová (Brno) - Postpartální hemolyticko-uremický syndrom.
 • Pavlína Nosková (Praha) - Bolesti hlavy v porodnictví - příběhy z praxe

16:00 - 17:15 Zachráníme Karla?

Interaktivní video-workshop Aesculap Akademie - Michael Stern

Pozvánka

Sekce mladých anesteziologů - A11/205 (paralelní přenos do místnosti A11/206)

Záštita: Sekce mladých anesteziologů při ČSARIM

9:15 – 9:30 Úvod a zahájení (Martina Klincová, Brno)

"Co by měl mladý anesteziolog vědět, když…"

9:30 – 11:00

Předsedající: Vojtěch Vodička (Ostrava)

 • Jan Šturma (Praha) …premedikuji polymorbidního pacienta 
 • Michal Horáček (Praha) …mám na sále nově vzniklou arytmii
 • Jitka Mannová (Havlíčkův Brod) …mě volají k akutnímu císařskému řezu
 • Pavel Suk (Brno) ...rozhoduji o nenavyšování, odnětí terapie nebo DNR 
11:30-13:00

Předsedající: Kateřina Jedličková (Brno)

 • Ivana Zýková (Liberec) …pečuji o pacienta s kraniotraumatem 
 • Tomáš Henlín (Praha) …pečuji o pacienta s polytraumatem
 • Eva Straževská (Brno) …pečuji o pacienta na dialýze
 • Anatolij Truhlář (Hradec Králové) …vybíhám k resuscitaci v rámci nemocnice

"Jsem mladý anesteziolog a chci…"

14:00-15:30

Předsedající: Eva Klabusayová (Hradec Králové)

 • Tomáš Vymazal (Praha) …získat maximální oborovou kvalifikaci, a to včetně evropské (EDIC/EDAIC)
 • Michael Stern (Praha) …pracovat úspěšně v zahraničí
 • Jiří Chvojka (Plzeň) …začít sloužit na záchrance
 • Tomáš Gabrhelík (Zlín) …nevyhořet

Posluchárna A11/234

9:15 - 10:30 Klinická farmacie v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína

Předsedající: Jakúbková, Papiež 

 • Adela Jakúbková (Brno): Úloha klinického farmaceuta v anesteziologii a intenzivní péči
 • Lucie Polášková (Praha): Ředění a podávání parenterálních léčiv v intenzivní medicíně
 • Milena Čtveráčková (Brno): Specifika podání léčiv sondou v intenzivní péči
 • Adriana Papiež (Brno): Vědecko-výzkumná témata klinické farmacie v oboru AIM

Posterová sekce

MEDICALLY CHALLENGING CASES (uzávěrka abstrakt 5. 11. 2018)

Přihlášení do posterové sekce provedete odesláním finální verze posteru na sekretariat@akutne.cz do 5. 11. 2018. Jako předmět zprávy uveďte "Poster - lékařská sekce". Každý účastník, jenž bude prezentovat poster v sekci Medically Challenging Cases, obdrží 1 lístek na společenský večer zdarma. Autor vítězného posteru bude odměněn částkou 5000 Kč.

Hodnotící komise:

 • doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D. - za akademické pracovníky
 • MUDr. Olga Smékalová - za pracovníky se specializovanou způsobilostí
 • MUDr. Jitka Chlupová - za pracovníky ve specializačním vzdělávání, Sekce mladých anesteziologů

Instrukce pro autory posteru:

 • Doporučený maximální rozměr posteru: šířka 90 cm x výška 110 cm.
 • Poster by měl být čitelný ze vzdálenosti 2 m.
 • Registrace autorů posteru bude v přízemí vstupní auly na VIP registraci v době od 7:30 do 9:00.
 • Odevzdání samotného posteru bude taktéž na VIP registraci, nejpozději do 9:00.
 • Vylepení posteru do předem vymezených prostor proběhne v režii organizátorů konference.
 • Pokud si chcete poster po konferenci ponechat, bude možné jej odstranit po ukončení hlavní lékařské sekce, nejpozději pak v 17:30. Poté budou všechny postery odstraněny pořadateli konference.
 • Autor posteru je povinen být přítomen v době 11:30 až 12:30 u svého posteru k prezentaci a zodpovězení případných dotazů z řad publika.
 • Autor posteru je povinen být přítomen na slavnostním zakončení konference, které proběhne v přednáškové Aule od 15:30.

Společenský večer proběhne 17. listopadu 2018 od 19.00 h v prostorách rockového klubu FAVÁL music circus. Rezervaci vstupenek lze provést v průběhu registrace od 15. října 2018 na www.akutne.cz.

Workshopy lékařské sekce - registrace bude spuštěna 15. října 2018 na www.akutne.cz, kde naleznete i veškeré informace o workshopech a jejich kapacitě.

Nelékařská paralelní sekce - A11/114

Vědecký výbor: Jana Flajšingrová, Markéta Říhová, Branislav Moravčik

Organizační výbor: Jana Flajšingrová, Markéta Říhová, Branislav Moravčik, Jana Toufarová, Lucie Kosková, Klára Zaplatilová

8:15 - 8:50 Registrace

8.50 - 9.10 Slavnostní zahájení

9.15 - 10.25 Vzdělávání, profesní organizace

Předsedající: Jana Flajšingrová, Erna Mičudová, Martina Šochmanová

 • Nové vzdělávání pro anesteziologickou sestru (Mario Pytel, Brno)
 • Aktivity ČAS - představení činnosti profesní organizace (Martina Šochmanová, Praha)
 • Jak dál v nelékařských zdravotnických povoláních (Tomáš Válek, Brno)
 • Míľniky ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie na Slovensku (Milan Laurinc, SK)

10.45 - 11.55 Ochrana, bezpečí, rizika

Předsedající: Petra Juřeníková, Andrea Pokorná, Renáta Zoubková

 • Prevence násilí ve zdravotnictví (Jaroslav Pekara, Praha)
 • Krizové centrum – psychiatrická a psychologická první pomoc (Marie Malinová, Brno)
 • Transport bariatrických pacientů (Sylva Nováková, Vlasta Vařeková, Brno)
 • Nové objektivizující škály pro hodnocení pergamenové kůže (Andrea Pokorná, Brno)

13.05 - 14.15 Co nového, varia I

Předsedající: Ivana Kupečková, Jana Nekudová, Jana Toufarová

 • Vzdělávání zaměstnanců ZZS JmK,p.o. v oblasti mimořádných událostí (Sylva Nováková, Vlasta Vařeková, Brno)
 • Můžeme provádět kognitivní rehabilitaci i na intenzivní péči? (Kristýna Prčíková, Markéta Kočí, Ostrava)
 • Robotické operování z pohledu anesteziologické sestry (Kateřina Budínská, Iva Svatoňová, Hradec Králové)
 • Neintubační hrudní chirurgie (Kamil Hudáček, Petra Agalarevová, Aranka Růžičková, Brno)

14.35 - 15.45 Co nového, varia II

Předsedající: Jana Bukovská, Branislav Moravčík, Markéta Říhová

 • Krvácivé stavy v porodnictví (Jana Bukovská, Brno)
 • Transport rizikového novorozence (Jitka Hudečková, Brno)
 • Abdominální compartment syndrom jako komplikace neuroblastomu pravé nadledviny (Zuzana Foralová, Věra Nečasová, Brno)
 • Naše zkušenosti s péčí o pediatrické pacienty na dospávacím pokoji (Marcela Šamlotová, Růžena Bartasová, Brno )

15:45 - 16:00 Slavnostní zakončení

Workshopy nelékařské sekce - registrace bude spuštěna 15. října 2018 na www.akutne.cz, kde naleznete i veškeré informace o workshopech a jejich kapacitě.

Součástí nelékařské sekce je posterová část, kde je možno prezentovat Novinky v intenzivní ošetřovatelské péči a zajímavé kazuistiky.

Hodnotící komise: Jana Nekudová, Jana Jahodová, Ivana Kupečková, Petra Juřeníková, Milan Laurinc

 • Doporučený maximální rozměr posteru: šířka 90 cm x výška 110 cm.
 • Poster by měl být čitelný ze vzdálenosti 2 m.
 • Registrace autorů posteru bude na registraci sesterské sekce od 8:00 do 9:00, kde odevzdáte vytištěný poster k vylepení.
 • Vylepení posteru do předem vymezených prostor proběhne v režii organizátorů konference.
 • Pokud si chcete poster po konferenci ponechat, bude možné jej odstranit po ukončení přednášek, nejpozději pak v 17:30. Poté budou všechny postery odstraněny pořadateli konference.
 • Autor posteru je povinen být přítomen v době 12:00 až 13:00 u svého posteru k prezentaci a zodpovězení případných dotazů z řad publika.
 • Autor posteru je povinen být přítomen na slavnostním zakončení nelékařské sekce.

Postery do nelékařské sekce ve finální podobě zasílejte do 5. 11.2018 na adresy: jana.flajsingrova@akutne.cz, marketa.rihova@akutne.cz.


Komentáře, diskuse

Nové téma | rozbalit vše | sbalit vše


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET