V Hradci Králové se hovořilo o moderní léčbě selhání ledvin

16. 10. 2018 Tisková zpráva Fresenius Medical Care

Přední nefrologové z České republiky i zahraničí se sešli ve dnech 12. až 13. října 2018 v Hradci Králové v rámci IX. sympozia společnosti Fresenius Medical Care s názvem Moderní léčba selhání ledvin.Setkání se stalo zároveň 14. partnerským dnem s Českou nefrologickou společností. V rámci programu zazněla řada zajímavých témat od nových technologií, přes transplantace, až po možnosti léčby v domácím prostředí.

A právě na toto téma padaly smělé výzvy směrem k indikujícím lékařům, kteří by měli možnost domácí terapie „diskutovat“ s pacientem již při zahájení dialyzační léčby.

 O zahájení sympozia se postaral předseda České nefrologické společnosti prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, a poté usedl za předsednický stůl. Úvodní blok zahájil prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., přednosta interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, který hovořil na téma vlivu antidiabetik na progradaci a selhání ledvin a také o strategiích prevence a léčby diabetické nefropatie. Pro snížení rychlosti ztráty funkce ledvin má podle jeho názoru největší význam nízkoproteinová dieta a normotenze.

Po něm si vzala slovo Marion Morena Carrere, Ph.D. z Montpellier University Hospital Center ve Francii, která se ve své prezentaci věnovala studii FRENCHIE (FRENch Convective vs Hemodialysis In Elderly). Studie měla za cíl porovnat u pacientů nad 60 let potenciální benefity užití on-line hemodiafiltrace (HDF) oproti hemodialýze high-flux dialyzátorem (HF HD) s důrazem na toleranci léčby a nejčastější nežádoucí symptomy léčby. Studie potvrdila, že on-line HDF je z dlouhodobého pohledu bezpečná a velmi dobře přijímaná RRT metoda.  

Profesor Bernard Canaud z Center of Excellence Medical společnosti Fresenius Medical Care a Montpellier University Hospital Center navázal na svou kolegyni tématem vysokoobjemová hemodiafiltrace (High Volume HDF). Představil výsledky řady studií, které prokazují klinickou výhodnost této metody, snížení nežádoucích symptomů léčby a signifikantní snížení mortality z jakékoli příčiny v porovnání s pacienty na hemodialýze. Ocenil metodu High Volume HDF pro její efektivnost, bezpečnost a zlepšení klinických výsledků pacienta. „Na prvním místě je vždy kvalita života pacienta. Léčbu tedy musíme volit tak, aby přinášela konkrétnímu pacientovi nejlepší výsledky a minimalizovala nežádoucí symptomy léčby, jež by kvalitu jeho života snižovaly,“ uvedl v rámci své přednášky prof. Bernard Canaud.

V dalším bloku přednášek se prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra a Kliniky nefrologie IKEM věnoval hodnocení posunu transplantační medicíny a zdůraznil, že některá transplantační dogmata již nyní neplatí, například věk pacienta či kompatibilita v krevní skupině a v HLA genů a antigenů. V bloku přednášek věnovaných cévním přístupům vystoupil s prezentací „Ultimátní cévní přístupy – kde jsou hranice?“ primář cévní chirurgie a vedoucí lékař transplantačního centra FN Hradec Králové MUDr. Igor Guňka, Ph.D.

V závěru prvního dne sympozia pak zazněly přednášky věnované s klinické zkušenoti s použitím nové generace dialyzačních monitorů. Z pohledu sestry své praktické zkušenosti přednesla Mgr. Dana Hrubá, vrchní sestra dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Sokolově, která zdůraznila především jednoduchost ovládání, vyšší bezpečnost a možnost přecházet mezi terapiemi bez nutnosti výměny setu, čímž se minimalizuje riziko kontaminace krve.

Výsledky právě dokončené odborné studie Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT „Posouzení časové náročnosti a bezpečnosti obsluhy dialyzačních monitorů“ představil Ing. Petr Volf: „Nasetování přístroje až po odstranění setů je u Fresenius 6008 CAREsystem oproti předchozí generaci dialyzačních monitorů signifikantně kratší, a to především z důvodu nižšího počtu kroků, které musí obsluha učinit. Zároveň došlo ke snížení počtu rizikových kroků pro pacienta o 67 %. Nový monitor navíc produkuje o 42 % méně odpadního infekčního materiálu.“

Druhý den IX. sympozia společnosti Fresenius Medical Care zahájilo téma paliativní léčba, a to se zaměřením na právní aspekty i v rámci oboru nefrologie pohledem MUDr. Barbory Szonowské z Interního oddělení Strahov VFN.

Dalším tématem byly domácí terapie. Své klinické zkušenosti s peritoneální dialýzou přednesla as. MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc. z kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN. Ass. Professor James Heaf ze Zealand University Hospital v Dánsku se ve své prezentaci zaměřil na integrovanou péči o pacienty v konečném stádiu selhání ledvin, přičemž vyzdvihl domácí terapie – peritoneální dialýzu (PD) a domácí hemodialýzu (HHD) jako volbu číslo jedna kromě možnosti transplantace před zahájením léčby. Zdůraznil lepší přežívání pacientů, zachování reziduální renální funkce, zachování kvality života i finanční výhodnost.

„Je třeba podporovat domácí dialýzu jako optimální léčbu. Měli bychom říkat pacientům, že pokud chtějí přežívat déle, nechť si vyberou plnohdnotnou domácí terapii – peritoneální dialýzu nebo domácí hemodialýzu. Věk pacienta přitom není kontraindikací,“ řekl ass. prof. James Heaf a dodal: „Pro pacienty na peritoneální dialýze by měla být jako navazující terapie na prvním místě domácí hemodialýza, pokud jsou pro to vhodné podmínky.“

  • Ass Professor James Heaf
    Ass Professor James Heaf
  • Profesor Bernard Canaud
    Profesor Bernard Canaud


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET