Deň novorodenca 2018

10. 12. 2018 Brucknerová Ingrid

V krásném historickém prostředí bratislavské lékařské fakulty na půdě Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania proběhl již podruhé Deň novorodenca. Tentokráte zaměřený na kyslík s dovětkem: „KYSLÍK – iskra života“.

Klíčová slova: Bratislava, Deň novorodenca, 2018

Na půdě ústavu nás přivítala prof. Ingrid Brucknerová, která odborně za celým setkáním stojí a doc. Pavol Vitovič, který vede ústav pro simulaci bratislavské lékařské fakulty.  Na úvod přivítala účastníky prof. Brucknerová, která spolu s děkanem lékařské fakulty prof. Šteňem a se zástupkyněmi zahraničních studentů studentkami pokřtila knihu: Neonatology Simple&Easy. Poté již začal odborný program, ve kterém defilovaly osobnosti jednotlivých oborů a podrobně se podívaly na kyslík jako životadárnou a v některých případech i škodlivou molekulu. Byly prezentovány známé i méně známé účinky, ale například i možnosti měření saturace krve kyslíkem. Část programu byla věnovaná výzkumným projektům na animálních modelech ve vztahu v poporodní adaptaci po vystavení plodu perinatální hypoxii. Kolega Tadič ze srbského Bělehradu ukázal nové možnosti využití feromagnetických nanočástic jako nosičů léčiv při cílení terapie. Doc. Štourač představil projekt Simulačního pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Na závěr demonstroval doc. Vitovič pokročilý simulátor ultrasonografie.

V přestávce prezentovaly studentky lékařské fakulty výsledky svých závěrečných prací ve formě posterů. Velice mne zaujala vysoká úroveň předkládaných prací a velice zajímavá témata, která byla zpracována poutavou, ale i vědecky přesnou formou. K nejzajímavějším patřily postery věnující se incidenci a řešení vrozených vývojových vad. Mimořádně zdařilá práce ověřovala platnost růstových křivek novorozence na slovenskou populaci. Atraktivně bylo prezentováno téma prenatální infekce ZIKA virem.

Celá akce  byla charakterizována nejen kvalitními přednáškami, ale i mimořádně příjemnou a vstřícnou atmosférou. Již nyní se těším na další ročník. ​


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET