Informační karty pro příbuzné pacientů  Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje

Informační karty pro příbuzné pacientů Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje

6. 8. 2011

Záchranáři v Plzeňském kraji začali využívat informační karty pro příbuzné pacientů

Zdravotničtí záchranáři v Plzeňském kraji začali využívat při svých výjezdech k nemocným lidem informační kartičky. Jedná se tak o informační kartičku, přibližně o velikosti vizitky. Ta obsahuje nejdůležitější informace o tom, jaká péče bude záchranáři nemocnému člověku během transportu poskytnuta, stejně tak kontakt na všechna zdravotnická zařízení – nemocnice v Plzeňském kraji.

Záchranáři v Plzeňském kraji začali využívat informační karty pro příbuzné pacientů

Zdravotničtí záchranáři v Plzeňském kraji začali využívat při svých výjezdech k nemocným lidem informační kartičky. Jedná se tak o informační kartičku, přibližně o velikosti vizitky. Ta obsahuje nejdůležitější informace o tom, jaká péče bude záchranáři nemocnému člověku během transportu poskytnuta, stejně tak kontakt na všechna zdravotnická zařízení – nemocnice v Plzeňském kraji.

„Jedná se o další krok směrem k zvyšování kvality poskytované péče a služeb pro naši veřejnost. Naši záchranáři se často setkávají s tím, že na místě, kde je nemocný člověk, jsou i jeho příbuzní či blízcí. Ti poté, co naše sanitky odvezou nemocného do nemocnice, často vůbec netuší, kam si mohou telefonovat o informace o stavu jejich blízkého. Naše kartičky s návodem jak postupovat po odjezdu sanitky a stejně tak i s kontakty na všechny nemocnice v kraji jim jistě pomohou,“ vysvětluje Michal Šebek, manažer vnějších vztahů zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

Myšlenka vytvoření kartiček vzešla od samotných záchranářů. Jejím autorem je Vladimír Janda, dlouholetý záchranář. Ten se již mnohokrát setkal s tím, že příbuzní jsou příjezdem záchranářů k nemocnému téměř vždy zaskočeni. V důsledku toho se pak ptají samotných záchranářů, kdo jim v nemocnici podá informace o nemocném a kam si mohou o tyto informace telefonovat. „Je součástí naší práce seznámit a informovat rodinu o tom, co se s nemocným bude dělat a jaká péče mu bude poskytnuta. Poskytnout příbuzným potřebné informace a kontakty je naší povinností,“ říká Vladimír Janda. Informační kartičky tak příbuzným přiblíží nejen rozsah poskytnuté zdravotní péče během transportu jejich blízkého do nemocnice, stejně tak jim nabídnou důležité kontakty na nemocnice v kraji.

 

 

 

 

 

 

  • Informační karty ZZSPk
    Informační karty ZZSPk


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET