Odkazy

Odborné společnosti

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - www.csarim.cz

Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče - www.skvimp.cz

Česká asociace sester - www.cnna.cz

Profesní a odborová Unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezka - www.pouzp.cz/index.html

International Council of Nurses - www.icn.ch

The European Federation of Nurses Association - www.efnweb.org/version1/en/about.html

 

E-learning

Sestra IN -  internetová učebna pro sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře -  http://www.ucebna.net/

E Univerzita - celoživotní vzdělávání online - Kurzy pro nelékařské zdravotnické pracovníky -  http://kurzy.euniverzita.eu/

Výukový portál 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze -  http://portal.lf1.cuni.cz

Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů, portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity -  http://portal.med.muni.cz/disciplina-37-zdravotni-pece-osetrovatelstvi

 

Registrace zdravotnických pracovníků a Kreditní systém v celoživotním vzdělávání nelékařů

Elektronické spojení - registr@nconzo.cz

Informační linka Registru - 543 559 354

Registrace -  www.nconzo.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR - odborník zdravotník -  www.mzcr.cz

 

Studium

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - www.zsf.jcu.cz

Masarykova univerzita v Brně - www.muni.cz

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - www.ujep.cz

Univerzita Karlova - www.cuni.cz

Univerzita Palackého v Olomouci - www.upol.cz

Univerzita Pardubice - www.upce.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - www.utb.cz

Západočeská univerzita v Plzni - www.zcu.cz

 

Další odkazy

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje - http://www.zzspk.cz/

Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - http://www.mefanet.upol.cz/

Projekt MEFANET - http://www.portal.mefanet.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany - http://www.pmfhk.cz

Pramedik - http://www.paramedik.cz/category/studium/

Profesionální zdravotnické kurzy -  http://www.1pomoc.info

Zdraví a zdravotnictví na českém internetu -  http://www.zdravnet.cz/

 

 

 

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET