Výukové materiály


Přinášíme Vám sborník přednášek sekce NLZP z XIII. Konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 20. 11. 2021 v Brně.

24. 11. 2021 | ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ!

Přinášíme Vám sborník přednášek z XII. konference AKUTNĚ.CZ z NLZP sekce, která se konala 21. listopadu 2020 vzhledem k epidemiologické situaceiv on-line podobě. Přednášky jsou nyní k dispozici ve formě pdf, brzy přibudou i videozáznamy. Pokud byste si chtěli připomenout postery, můžete tak učinit v posterové sekci. 

27. 11. 2020 | ...opět se sejdeme na XIII. konferenci AKUTNĚ.CZ...

Přinášíme Vám sborník přednášek z nelékařské sekce XI. Konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 16. listopadu 2019 v Brně v Univerzitním kampusu Bohunice. Přednášky jsou nyní k dispozici ve formě videozáznamů a pdf. 

19. 11. 2019 | ...opět se sejdeme na XII. konferenci AKUTNĚ.CZ 21. 11.2020...

Jako dárek k blížícím se Vánocům Vám přinášíme sborník přednášek ze sesterské sekce konference konané ke 40. výročí lůžkové stanice ARO Liberec. Přednášky jsou dostupné ve formě pdf. 

22. 12. 2018 | ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...

Neuplynul ani týden od X. konference AKUTNĚ.CZ a již Vám přinášíme sborník přednášek. Pokud byste si chtěli připomenou dění na konferenci, neváhejte nahlédnout do reportáže

19. 11. 2018 | ...sejdeme se na XI. konferenci AKUTNĚ.CZ 16. 11.2019...

Přinášíme Vám sborník přednášek ze sesterské sekce IX. konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 25. listopadu 2017 v Brně v Univerzitním kapusu Bohunice. Přednášky jsou nyní k dispozici jak ve formě pdf, tak i jako videozáznamy. 

28. 11. 2017 | ...opět se sejdeme na X. konferenci AKUTNĚ.CZ 17. 11.2018...

Přinášíme Vám poskonferenční sborník PDF a videozáznamů jednotlivých přednášek sesterské sekce VI. konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 22.11.2014 v Univerzitním kampusu Bohunice v Brně.

26. 11. 2014 | ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...

Přinášíme Vám postkonferenční sborník PDF a videozáznamů jednotlivých přednášek sesterské sekce V. konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 16.11.2013 v Univerzitním kampusu Bohunice.

21. 11. 2013

GCS, NACA scóre, základní hodnoty vitálních funkcí, APGAR scóre, hodnocení EKG, orientační diagnostika intoxikací a mnoho dalších užitečných informací naleznete v KURZ URGENTNÍ MEDICÍNY 2013 vytvořených Ctiradem Novákem.

9. 9. 2013 | Ctirad Novák

Přínášíme Vám PDF a videozáznamy jednotlivých přednášek sesterské sekce IV. konference AKUTNE.CZ, která se konala 17.11.2012 v Univerzitním kampuse Bohunice.

On-line stream přednášek sesterské sekce sledovalo 19 posluchačů z ČR s unikatní IP adresou, přičemž celkem bylo 58 přístupů. On-line přednášky byly sledovány z Brna, Strážnice, Opavy, Mikulova, Kořenova, Chomutova a z Boskovic.

18. 11. 2012

Přínášíme Vám videozáznam a PDF jednotlivých přednášek sesterské sekce III. konference AKUTNE.CZ, která se konala 19.11.2011 v Univerzitním kampuse Bohunice.

25. 11. 2011

Zde naleznete edukační videa, zpracovaná Záchrannou službou Plzeňského kraje s jejichž laskavým svolením edukační materiály zveřejňujeme na portálu akutně.cz.

Zpracovaná témata:

 • Náhlá srdeční zástava
 • Bezvědomí se zachovaným dýcháním

 

25. 6. 2011

Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny (Štrasburská konvence, Úmluva o bioetice, Konvence o biomedicíně) byla přijata výborem ministrů Rady Evropy ve Štrasburku v roce 1996. V roce 1997 byla předložena členským zemím Rady Evropy a ČR konvenci ratifikovala v roce 2001.

Konvence o biomedicíně vznikla v návaznosti na Norimberský proces.

Jedná se o otevřený dokument pro připojení konsenzuálního stanoviska k vybraným problémům biomedicíny.

 

Téma je zpracováno interaktivní formou:

 • text
 • test
 • doporučená literatura a zdroje
 • diskuzní fórum

7. 6. 2011

Téma s názvem Krizová komunikace s pacientem nabízí informace o druzích agrese, příčinách a prevenci agrese a nabízí postupy, jak jednat s agresivním člověkem.

 

Téma je zpracováno interaktivní formou:

 • text
 • test
 • doporučená literatura a zdroje
 • diskuzní fórum

7. 6. 2011 | Miroslav Pospíšil

Dokument Charta práv hospitalizovaných dětí byla schválena na I. evropské konferenci o hospitalizovaných dětech v roce 1988.

 

Téma je zpracováno interaktivní formou:

 • text
 • test
 • doporučená literatura a zdroje
 • diskuzní fórum

11. 5. 2011

Dokument Úplný text etického kodexu Práva pacientů byl formulován a vyhlášen CEK MZ ČR 25.2. 1992.

Návrh pro vypracování kodexu práv pacientů podala v roce 1990 Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

 

Téma je zpracováno interaktivní formou:

 • text
 • test
 • doporučená literatura a zdroje
 • diskuzní fórum

11. 5. 2011

Téma s názvem Budování týmu a vlastnosti vedoucího nabízí informace o rolích v týmu, týmové spolupráci a konfliktech.

 

Téma je zpracováno interaktivní formou:

 • text
 • test
 • doporučená literatura a zdroje
 • diskuzní fórum

11. 5. 2011 | Pospíšil Miroslav

Téma s názvem Sestavení týmu nabízí informace o vzniku, vývoji a podmínkách fungujícího týmu.

 

Téma je zpracováno interaktivní formou:

 • text
 • test
 • doporučená literatura a zdroje
 • diskuzní fórum

11. 5. 2011 | Pospíšil Miroslav

Odborné téma s názvem Hemofilie a laboratorní diagnostika nabízí informace o diagnostických metodách hemofilie, léčbě a zajištění pacientů s hemofilií.

Téma je zpracováno interaktivní formou:

 • text
 • test
 • vybrané výukové pomůcky (v přípravě)
 • doporučená literatura a zdroje
 • diskuzní fórum

27. 4. 2011 | Hajšmanová Zdena

Odborné téma s názvem Zevní komorová drenáž nabízí informace o zásadách ošetřování zevní komorové drenáže, zmiňuje komplikace a monitoraci pacienta se zevní komorovou drenáží.

Téma je zpracováno interaktivní formou:

 • text
 • test
 • vybrané výukové pomůcky (v přípravě)
 • doporučená literatura a zdroje
 • diskuzní fórum

26. 4. 2011 | Lavička Pavel

Odborné téma s názvem Nosokomiální infekce nabízí informace o prevenci a léčebných intervencích v případě nosokomiálních nákaz.

Téma je zpracováno interaktivní formou:

 • text
 • test
 • vybrané výukové pomůcky (v přípravě)
 • doporučená literatura a zdroje
 • diskuzní fórum

26. 4. 2011 | Janda Robert

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET