Test z interaktivních algoritmů - farmaka v urgentní a intenzivní medicíně

Jan Hudec

Otestujte své vědomosti z nejčastěji používaných léčiv v urgentní a intenzivní medicíně.