Peripartální život ohrožující krvácení - 2018

00:00

Jste přivolán jako anesteziolog na porodní sál k 30 leté rodičce (V-gravida, III-para). Porod proběhl fyziologicky v termínu, v epidurální analgezii, běžná periporodní krevní ztráta (I. doba porodní 8 hodin, II. doba porodní 10 minut), porozen chlapec (3950 g, 52 cm, Apgar skóre 8-10-10). Na začátku III. doby porodní nastalo silné krvácení z rodidel, během 5 minut vznikla krevní ztráta 500 ml. Krátce po porodu placenty je rodička při vědomí, bledá, má zrychlený dech, nejeví známky respirační insuficience. Jaký bude Váš postup?

Oxygenoterapie není primárně indikována, zajistíme 2 periferní žilní vstupy, monitorování základních životních funkcí.

Nesprávná odpověď

U všech prešokových stavů je indikována oxygenoterapie.


Zpět

Inhalačně podáme kyslík, zajistíme 2 periferní žilní vstupy a podáme 4-6 TU ČMP, monitorování základních životních funkcí.

Nesprávná odpověď

Primární podání 4-6 TU ČMP bez zjevné koagulační poruchy není indikováno.


Zpět

Vždy zaintubujeme pacientku a podáme kyslík, zajistíme 2 periferní žilní vstupy, monitorování základních životních funkcí.

Nesprávná odpověď

Pacientka je v současné době při vědomí, nejeví známky respirační insuficience, a proto intubace není indikována (pouze při GCS pod 8).


Zpět

Zajistíme 2 periferní žilní vstupy, inhalačně podáme kyslík, monitorování základních životních funkcí (při obluzeném vědomí včasná intubace).

Správná odpověď

U každého prekolapsového stavu je zajištění cévního přístupu, podání oxygenoterapie, monitorace základních životních funkcí prioritou.


Pokračovat

?

Nápověda

ACT – aktivovaný koagulační čas TT- trombinový čas FBG – fibrinogen TEG – trombelastogram ČMP – čerstvě mražená plazma AT III – antitrombin GCS – Glasgow Coma Scale DIC – diseminovaná intravaskulární koagulace TU – transfúzní jednotka ml - mililitr i.v. - intravenózně i.m. - intramuskulárně×
 
DF

25/min

TF

124/min

SpO2

93 %

TK

87/57 mmHg

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici