Peripartální život ohrožující krvácení - 2018

00:00

Jste přivolán jako anesteziolog na porodní sál k 30 leté rodičce (V-gravida, III-para). Porod proběhl fyziologicky v termínu, v epidurální analgezii, běžná periporodní krevní ztráta (I. doba porodní 8 hodin, II. doba porodní 10 minut), porozen chlapec (3950 g, 52 cm, Apgar skóre 8-10-10). Na začátku III. doby porodní nastalo silné krvácení z rodidel, během 5 minut vznikla krevní ztráta 500 ml. Krátce po porodu placenty je rodička při vědomí, bledá, má zrychlený dech, nejeví známky respirační insuficience. Jaký bude Váš postup?

Inhalačně podáme kyslík, zajistíme 2 periferní žilní vstupy a podáme 4-6 TU ČMP, monitorování základních životních funkcí.

Nesprávná odpověď

Primární podání 4-6 TU ČMP bez zjevné koagulační poruchy není indikováno.


Zpět

Vždy zaintubujeme pacientku a podáme kyslík, zajistíme 2 periferní žilní vstupy, monitorování základních životních funkcí.

Nesprávná odpověď

Pacientka je v současné době při vědomí, nejeví známky respirační insuficience, a proto intubace není indikována (pouze při GCS pod 8).


Zpět

Oxygenoterapie není primárně indikována, zajistíme 2 periferní žilní vstupy, monitorování základních životních funkcí.

Nesprávná odpověď

U všech prešokových stavů je indikována oxygenoterapie.


Zpět

Zajistíme 2 periferní žilní vstupy, inhalačně podáme kyslík, monitorování základních životních funkcí (při obluzeném vědomí včasná intubace).

Správná odpověď

U každého prekolapsového stavu je zajištění cévního přístupu, podání oxygenoterapie, monitorace základních životních funkcí prioritou.


Pokračovat

?

Nápověda

ACT – aktivovaný koagulační čas TT- trombinový čas FBG – fibrinogen TEG – trombelastogram ČMP – čerstvě mražená plazma AT III – antitrombin GCS – Glasgow Coma Scale DIC – diseminovaná intravaskulární koagulace TU – transfúzní jednotka ml - mililitr i.v. - intravenózně i.m. - intramuskulárně×
 
DF

23/min

TF

127/min

SpO2

90 %

TK

86/55 mmHg

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici