Život ohrožující krvácení - 2018

00:00

Do ambulance praktického lékaře přiveze 52letého muže jeho manželka, protože doma zvracel krev. Šaty má znečištěné od krve, je bledý a cítí se slabě. Dle slov manželky vyzvracel velké množství jasně červené krve v průběhu asi 2 hodin. Nikdy předtím neměl podobné těžkosti. Febrilie a zimnice popírá. Jaký bude postup?

Vyšetří stav vědomí, změří TK, pulz, DF. Pozornost zaměří i na poslechové vyšetření plic a palpační vyšetření břicha. Jako prevenci dalšího zvracení podá prokinetikum metoklopramid i.v. (např. Cerucal 10 mg inj. sol.).

Nesprávná odpověď

Stimulace motility trávicího traktu v souvislosti ze zvracením krve není žádoucí a pro pacienta je nebezpečné. Krvácení v oblasti gastrointestinálního traktu je tedy kontraindikací k podávaní prokinetik.


Zpět

Zvracení krve indikuje souvislost s požíváním alkoholu. Pacientovi doporučí protialkoholickou terapii.

Nesprávná odpověď

Praktický lékař by měl vykonávat pravidelné zdravotní prohlídky pacienta, kde by došlo k časnému záchytu alkoholového poškození orgánů a upozornit na zdravotní rizika škodlivého užívání alkoholu ještě v době, kdy měl schopnost omezit pití, případně doporučit terapii závislosti. Nyní je nutné zjistit anamnézu, vyšetřit pacienta a zajistit první pomoc.


Zpět

Zvracení krve může indikovat závažný stav. Lékař se snaží zjistit množství vyzvracené krve, okolnosti vzniku tohoto stavu. Vyšetří stav vědomí pacienta, změří TK, pulz, DF. Pozornost zaměří i na poslechové vyšetření plic a palpační vyšetření břicha.

Správná odpověď

Zhodnocení anamnézy, fyzikálního vyšetření a klinického obrazu je základem pro další rozhodování o empirické léčbě a následných diagnostických a léčebných postupech.


Pokračovat

?

Nápověda

Lékař pacienta eviduje jako dlouhodobého etylika (5 piv denně + 3 panáky) a hypertonika. Dlouhodobě užívá Prenessa 4mg 1-0-0 (ACE-inhibitor). Dva roky chodí pouze pro recept.×
 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici