Spinální anestezie

00:00

  • Spinální anestezie
Zvolili jste spinální anestezii. Napolohujete si pacienta, tak aby se co nejvíce rozvinuly meziobratlové prostory. Dle orientačních bodů na pánvi naleznete prostor na páteři L3-L4. Spinální jehlou detekujete subarachnoideální prostor, z konusu vytéká čirý mok - následuje aplikace anestetika. Jakého a kolik?

Levobupivacaine 0,5 % isobarický- 5 ml.

Nesprávná odpověď

Levobupivakain je možné použít v dávce 1,5 až 3 ml, výhodou je nižší kardiotoxicita v porovnaní s bupivakainem.


Zpět

Bupivacaine 0,5 % isobarický - 2,8 ml.

Správná odpověď

Bupivakain je lokálním anestetikem amidového typu, které má po subarachnoideálním podání rychlý nástup účinku a středně dlouhý až dlouhodobý účinek závislý na dávce.


Pokračovat

Marcaine spinal 0,5 % heavy - 1.5 ml.

Správná odpověď

Rozsah subarachnoideální blokády lze ovlivnit množstvím lokálního anestetika (většinou 1,5-3 ml) a jeho baricitou (specifická hmotnost lokálního anestetika). Marcaine spinal heavy (bupivakain hydrochlorid) je ve srovnání s mozkomíšním mokem hyperbarický (roztok klesá dolů), takže v poloze na boku lze při pomalé injekci docílit pouze jednostranného znecitlivění s menšími vedlejšími účinky. Pacient však musí ležet na operovaném po dobu 15 minut pro fixaci anestetika.


Pokračovat

Bupivacaine 0,5 % isobarický - 9,8 ml.

Nesprávná odpověď

Zvolené anestetikum je sice správné, avšak v daném množství by pravdepodobně nastala vysoká subarachnoidální blokáda vyúsťující v útlum srdeční činnosti a dýchání. Kardiovaskulární deprese je způsobena extenzivní blokádou sympatiku vedoucí k významné hypotenzi a bradykardii, někdy až k srdeční zástavě. Útlum dýchání je podporován blokádou nervů inervujících dýchací svaly včetně bránice.


Zpět

 
DF

16/min

TF

83/min

SpO2

96 %

TK

123/83 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná

Vyšetření:
Koagulace: INR 1,1; APTTR 0,9

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky