Předpoklad mozkové smrti

00:00

U zaintubovaného pacienta jste s kolegy provedl CT vyšetření mozku. Podle CT jste objevili intraparenchymové krvácení s provalením do komorového systému a otokem mozku. Během vyšetření se nadále progresivně stav pacienta zhoršil. Zejména došlo k poruše stavu vědomí. Stav byl Vámi zhodnocen jako areaktivní kóma s GCS 3.
Klinicky ztráta spontánní hybnosti, vyhasnutí kmenových reflexů, chybění posturálních reakcí, fotoareaktivní zornice a absolutní zástava spontánního dýchání.
V kterém z uvedených případů jsou všechny zmíněné klinické symptomy přítomny?

Decerebrační postižení CNS.

Nesprávná odpověď

Při tomto poškození je poměrně snadno výbavný decerebrační posturální reflex a celkové neurologické příznaky nejsou tak komplexní, ale jejich míra závisí na velikosti poškození. Zkus odpovědět znovu.


Zpět

Dekortikační poškození mozku.

Nesprávná odpověď

Dekortikačním poškození mozku by byly zachovány kmenové reflexy a nebyla by tak závažně poškozená spontánní ventilace. Zkus to znovu.


Zpět

Mozková smrt.

Správná odpověď

V případě vyhasnutí veškerých kmenových reflexů, zhoršení výbavnosti posturálních reakcí s absolutní ztrátou spontánního dýchání se s největší pravděpodobností jedná o mozkovou smrt.


Pokračovat

 
DF

není k dispozici

TF

85/min

SpO2

95 %

TK

130/90 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
GCS 3, ztráta spontánní hybnosti , vyhasnutí kmenových reflexů, chybění posturálních reakcí, fotoareakce zornic nepřítomná, úplná zástava spontánního dýchání

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici