Anestezie u endarterektomie karotidy

00:00

  • Anestezie u endarterektomie karotidy
Jste mladý lékař, který pracuje jako anesteziolog. Váš pacient přichází do nemocnice na plánovaný výkon endarterektomie pro masivní stenózu v bifurkaci pravé karotidy (CEA). Z odebrané anamnézy vyplývá následující: pacient ve věku 60 let, kuřák, trpí OSA, kardiak. Indikací k výkonu je prodělaná tranzitorní ischemická ataka (TIA) před deseti dny, nyní bez neurologického deficitu a dále zjištěná 80 % stenóza karotidy dle sonografie. Jaké typy anestezie pro zdárný průběh a výsledek operace ve své pozici můžete zvolit?

Celková anestezie.

Správná odpověď

Celková anestezie je jednou z možností. Velký počet zdravotnických zařízení dává přednost právě tomuto typu anestezie. Na základě EBM by měla být spíše preferovaná u pacientů, kteří pociťují úzkost před zákrokem, nespolupracují, nebo mají kognitivní deficit. Dále jsou to například pacienti před kombinovaným cévně-kardiochirurgickým výkonem a akutní pacienti, kteří musí podstoupit endarterektomii neodkladně. Nevýhodou je nevýznamně vyšší riziko rozvoje komplikací (IM, ischemická CMP) v porovnání s regionální anestezií. V neposlední řadě máme omezené možnosti sledování kvality vědomí v průběhu celkové anestezie.


Pokračovat

Regionální anestezie.

Správná odpověď

K volbě anestezie je třeba přistupovat vždy individuálně. Pro našeho pacienta je výběr regionální anestezie vhodnější, protože má v tomto případě několik výhod oproti celkové anestezii. Vzpomeňme jednodušší anesteziologický postup, větší oběhovou stabilitu pacienta, dokonce i menší riziko perioperačních komplikací jako je třeba ischemie myokardu. Náš pacient také trpí obstrukční spánkovou apnoí a regionální anestezie sníží perioperační a zejména pooperační komplikace spojené s tímto onemocněním. Vedení nemocnice určitě potěší i nižší náklady vynaložené na výkon při použití regionální anestezie.


Pokračovat

Subarachnoidální anestezie.

Nesprávná odpověď

Nelze! Punkce subarachnoidálního prostoru se provádí v bederní oblasti, nejčastěji pod L2/3, abyste se vyhnuli poškození míchy. V krční oblasti ji určitě provádět nebudete!
Vyberte znovu!


Zkusit znovu Pohřbít pacienta

Krční epidurální anestezie.

Nesprávná odpověď

Tato odpověď není vysloveně špatná, v minulosti byla krční epidurální anestezie používanou metodou pro tento výkon. Nyní je ale považovaná za obsolentní zejména pro vysoké riziko komplikací, z nich nejvážnější je aplikace anestetika do subarachnoidálního prostoru spojená s totální spinální anestezií. Mezi další a častější komplikace jmenujme Hornerův syndrom anebo nechtěná blokáda nervových struktur jako n. phrenicus, n. laryngeus reccurens, n. vagus, kdy bychom vyzdvihli, že tato blokáda bývá oboustranná. Navíc s touto metodou ve srovnání s regionální anestezií byla asociována častější nutnost převést pacienta do celkové anestezie. Zkuste vybrat lepší metodu.


Zpět

?

Nápověda

(CEA) Endarterektómie karotické tepny.
(OSA) Obstrukční spánkové apnoe.
(TIA) Tranzitorní ischemická ataka.
(EBM) Medicína založená na faktech.
(CPAP) Ventilátor s kontinuálním pozitivním prětlakem.
(HT) Hypertenzie.
(RZP) Rychlá zdravotnická pomoc.×
 
DF

není k dispozici

TF

75/min

SpO2

není k dispozici

TK

135/93 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná

Vyšetření:
Anamnéza:
OA: HT na medikaci, OSA - používá na noc CPAP
NO: TIA před 10 dny - vlastními slovy to začalo při sledování televize brněním levé ruky, později už rukou nemohl ani hnout, měl obtíže zavolat na svou manželku. Před příjezdem RZP kolapsový stav, dýchání zachováno.
RA: 0

FA: Anopyrin, Betaloc, Rosucard, Agen, Trombex
Alergie: neguje

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky