Hyperstimulační syndrom

00:00

Mladý pár po neúspěšných pokusech otěhotnět přichází do Centra asistované reprodukce. Lékař na základě vyšetření doporučuje IVF. Pro stimulaci vaječníků k odběru oocytů je hlavním léčivem dle stimulačního protokolu FSH (folikulostimulační hormon). Jakou látku ještě podáváme 36 hodin před odběrem vajíček?

Progesteron.

Nesprávná odpověď

Progesteron se používá jako podpora luteální fáze po embryotransferu – vaginálně 3x200mg, nebo i.m. 60mg denně. Běžně se podává 2 týdny. Alternativou je i podání hCG 1500 IU ob den, pro riziko vzniku OHSS se nepoužívá.


Zpět

17β-estradiol.

Nesprávná odpověď

17β-estradiol podáváme při embryotransferu v plně substituovaném cyklu – např. při syndromu polycystických ovarií nebo při embryotransferu z darovaných oocytů. 10 dní podáváme 3x2mg p.o., anebo 100µg transdermálně, následně pomocí UZ kontrolujeme výšku endometria. Při výšce endometria nad 7mm naplánujeme přidání progesteronu.


Zpět

HCG.

Správná odpověď

HCG se používá k indukci ovulace před odběrem oocytů. Běžná dávka je 5000 - 10000 IU. Termín podání indukční dávky stanovíme na základě UZ vyšetření, kdy očekáváme velikost vedoucího folikulu 16 mm. Po podání hCG dochází i k uvolnění vazoaktivních mediátorů, zejména VEGF.


Pokračovat

?

Nápověda

HCG - lidský choriový gonadotropin
OHSS - ovariální hyperstimulační syndrom
IVF - in vitro fertilizace
VEGF - vaskulární endoteliální růstový faktor×
 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici