Hyperstimulační syndrom

00:00

Mladý pár po neúspěšných pokusech otěhotnět přichází do Centra asistované reprodukce. Lékař na základě vyšetření doporučuje IVF. Pro stimulaci vaječníků k odběru oocytů je hlavním léčivem dle stimulačního protokolu FSH (folikulostimulační hormon). Jakou látku ještě podáváme 36 hodin před odběrem vajíček?

HCG.

Správná odpověď

HCG se používá k indukci ovulace před odběrem oocytů. Běžná dávka je 5000 - 10000 IU. Termín podání indukční dávky stanovíme na základě UZ vyšetření, kdy očekáváme velikost vedoucího folikulu 16 mm. Po podání hCG dochází i k uvolnění vazoaktivních mediátorů, zejména VEGF.


Pokračovat

Progesteron.

Nesprávná odpověď

Progesteron se používá jako podpora luteální fáze po embryotransferu – vaginálně 3x200mg, nebo i.m. 60mg denně. Běžně se podává 2 týdny. Alternativou je i podání hCG 1500 IU ob den, pro riziko vzniku OHSS se nepoužívá.


Zpět

17β-estradiol.

Nesprávná odpověď

17β-estradiol podáváme při embryotransferu v plně substituovaném cyklu – např. při syndromu polycystických ovarií nebo při embryotransferu z darovaných oocytů. 10 dní podáváme 3x2mg p.o., anebo 100µg transdermálně, následně pomocí UZ kontrolujeme výšku endometria. Při výšce endometria nad 7mm naplánujeme přidání progesteronu.


Zpět

?

Nápověda

HCG - lidský choriový gonadotropin
OHSS - ovariální hyperstimulační syndrom
IVF - in vitro fertilizace
VEGF - vaskulární endoteliální růstový faktor×
 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici