Kardioanestezie

00:00

  • Kardioanestezie
65letý pán byl přijat do nemocnice a hospitalizován na kardiologickém oddělení pro výraznou dušnost a stenokardii. Udává, že potíže má od loňského roku, ale výrazně se zhoršily v posledních třech měsících. Nejvíc se projeví po výstupu do 2. patra nebo chůze cca 150 m, musí se zastavit a čekat cca 2 min až se mu uleví a pak může pokračovat. Synkopy nemívá. U pacienta jsme odebrali kompletní anamnézu a provedli fyzikální vyšetření. Jaké komplikace v současné době ohrožují daného pacienta na životě nejvíce?

Cor pulmonale a pravostranné srdeční selhání jako důsledek rozvoje CHOPN.

Nesprávná odpověď

Až tak špatný CHOPN ještě není, pacient je bez klidové dušnosti, otoků a cyanózy. Spíše budeme myslet na něco jiného.


Zpět

Levostranné srdeční selhání a náhlá smrt v důsledku aortální stenózy.

Nesprávná odpověď

Může se vyskytnout v budoucnu, ale zatím nejsou známky výrazné sekundární pravostranné srdeční insuficience. Také pacient neudává, že by míval synkopy, které se vyskytují v důsledku nízké ejekční frakce LK a patří do trias aortální stenózy spolu se stenokardií a dušností.


Zpět

IM v důsledku dlouhotrvající a rychle progredující ICHS.

Správná odpověď

Podle toho, z jakého důvodu byl pacient hospitalizován a jak rychle jeho potíže progredují, nejpravděpodobnější život ohrožující komplikace současného stavu pacienta je AIM z ICHS.


Pokračovat

Interakce užívaných léčiv v kombinaci s kouřením a metabolickým syndromem by mohla vést ke zvýšení plazmatických koncentrací léčiv a vyššímu riziku NÚ.

Nesprávná odpověď

Léky, které pacient užívá, jsou předepsány správně a jsou standardem léčby aktuálních symptomů nemocí.


Zpět

?

Nápověda

(A)IM - (akutní) infarkt myokardu
ICHS - ischemická choroba srdeční
CHOPN - chronická obstrukční plicní nemoc
HT - hypertenze
AoS - aortální stenóza
BMI - index tělesné hmotnosti - vyjadřuje poměr výšky jedince v cm k hmotnosti v kg na druhou. Norma je 18,5 - 25
DKK - dolní končetiny
LK - levá komora×
 
DF

19/min

TF

86/min

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
OA: ICHS, CHOPN, HT, AoS
RA: otec zemřel v 65 letech na AIM
FA: Tritace 5 mg, Stacyl 100 mg, FullHale, Torvacard 20 mg
Abúzus: krabička cigaret denně, alkohol příležitostně
Objektivně: vigilní, lucidní, spolupracuje, bez klidové dušnosti, ikteru či cyanózy; BMI 30,5
plíce: mírné exspirační vrzoty
srdce: otupená I. ozva, systolický šelest na hrotu, ví o něm od dětství, sledován u svého doktora
DKK: bez otoků, pulzace na periferii je přítomná

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET