Přežití sepse - první hodina

00:00

  • Přežití sepse - první hodina
Na standardním oddělení traumatologie leží 25letý pacient po autonehodě. Jeho poranění čítalo zlomeniny pánve, humeru, čtyř žeber a pneumothorax, který byl přechodně drénován. Drén vytažen před třemi dny, kontrolní RTG S+P bez známek pneumothoraxu. Byly provedeny osteosyntézy humeru a pánve, zlomeniny žeber byly léčeny konzervativně. V pooperačním období byl pacient 7 dní bez krvácivých komplikací, s roustocí hladinou hemoglobinu a leukocytů. Nyní je pacient somnolentní, schvácený, dušný. Ke zlepšení oxygenace podáte kyslík obličejovou maskou a pracovní diagnóza nejspíš bude:

Sepse při kritériích qSOFA.

Správná odpověď

Pacient má suspektní sepsi a splňuje kritéria qSOFA - systolický tlak < 100 mmHg, DF ≥ 22 a alterované vědomí. Bude potřebovat intenzivní péči k dosažení optimálních výsledků léčby. Vyhodnocení qSOFA neboli quick sepsis related organ failure assessment slouží ke screeningu pacientů se suspektní infekcí a vyšší pravděpodobností úmrtí nebo prolongovaného pobytu na jednotce intenzivní péče. Na základě vyhodnocení tří kritérií (viz. výše) qSOFA nabývá hodnot 0-3 body, kdy 2 a více bodů poukazují na zvýšenou pravděpodobnost negativních výsledků léčby.


Pokračovat

Život ohrožující krvácení při podezření na hemothorax.

Nesprávná odpověď

U tohoto pacienta je vzhledem k horečce, poslechovému nálezu a vykašlávání sputa pravděpodobnější jiná diagnóza.


Zpět

Pneumothorax po vytažení hrudního drénu.

Nesprávná odpověď

Po vytažení hrudního drénu může pneumothorax vzniknout. Byl ale proveden kontrolní RTG, kde se pneumothorax neprokázal. U tohoto pacienta je ale vzhledem k horečce, poslechovému nálezu a vykašlávání sputa pravděpodobnější jiná diagnóza.


Zpět

Pro určení finální diagnózy pošlete pacienta nejprve na CT hrudníku, které bude k dispozici za 8 hodin. Zrovna probíhá plánována odstávka.

Nesprávná odpověď

Lze iniciálně provést RTG S+P na lůžku a/nebo ultrazvukové vyšetření, aniž by nestabilní pacient musel být transportován na CT.


Zpět

?

Nápověda

qSOFA = Sepsis related organ failure assessment
Sinusová tachykardie >100/min, eupnoe 16-18/min.×
 
DF

27/min

TF

125/min

SpO2

88 %

TK

93/54 mmHg

EKG

akce pravidelná

Vyšetření:
Pacient je somnolentní, schvácený, dušný, má horečku 38,9 °C, třesavku a vykašlává zelenožluté husté sputum.
Poslechově je dýchání vpravo oslabené v oblasti dolního a středního plicního pole, chrupky difúzně bilaterálně. Akce srdeční pravidelná, ozvy ohraničené bez šelestu, tachykardie. Hlava, krk, břicho, končetiny bez patologického nálezu.

Gly

výsledky

ABR

výsledky

iontogram

výsledky