Přežití sepse - první hodina

00:00

  • Přežití sepse - první hodina
Na standardním oddělení traumatologie leží 25letý pacient po autonehodě. Jeho poranění čítalo zlomeniny pánve, humeru, čtyř žeber a pneumothorax, který byl přechodně drénován. Drén vytažen před třemi dny, kontrolní RTG S+P bez známek pneumothoraxu. Byly provedeny osteosyntézy humeru a pánve, zlomeniny žeber byly léčeny konzervativně. V pooperačním období byl pacient 7 dní bez krvácivých komplikací, s roustocí hladinou hemoglobinu a leukocytů. Nyní je pacient somnolentní, schvácený, dušný. Ke zlepšení oxygenace podáte kyslík obličejovou maskou a pracovní diagnóza nejspíš bude:

Sepse při kritériích qSOFA.

Správná odpověď

Pacient má suspektní sepsi a splňuje kritéria qSOFA - systolický tlak < 100 mmHg, DF ≥ 22 a alterované vědomí. Bude potřebovat intenzivní péči k dosažení optimálních výsledků léčby. Vyhodnocení qSOFA neboli quick sepsis related organ failure assessment slouží ke screeningu pacientů se suspektní infekcí a vyšší pravděpodobností úmrtí nebo prolongovaného pobytu na jednotce intenzivní péče. Na základě vyhodnocení tří kritérií (viz. výše) qSOFA nabývá hodnot 0-3 body, kdy 2 a více bodů poukazují na zvýšenou pravděpodobnost negativních výsledků léčby.


Pokračovat

Pro určení finální diagnózy pošlete pacienta nejprve na CT hrudníku, které bude k dispozici za 8 hodin. Zrovna probíhá plánována odstávka.

Nesprávná odpověď

Lze iniciálně provést RTG S+P na lůžku a/nebo ultrazvukové vyšetření, aniž by nestabilní pacient musel být transportován na CT.


Zpět

Život ohrožující krvácení při podezření na hemothorax.

Nesprávná odpověď

U tohoto pacienta je vzhledem k horečce, poslechovému nálezu a vykašlávání sputa pravděpodobnější jiná diagnóza.


Zpět

Pneumothorax po vytažení hrudního drénu.

Nesprávná odpověď

Po vytažení hrudního drénu může pneumothorax vzniknout. Byl ale proveden kontrolní RTG, kde se pneumothorax neprokázal. U tohoto pacienta je ale vzhledem k horečce, poslechovému nálezu a vykašlávání sputa pravděpodobnější jiná diagnóza.


Zpět

?

Nápověda

qSOFA = Sepsis related organ failure assessment
Sinusová tachykardie >100/min, eupnoe 16-18/min.×
 
DF

28/min

TF

126/min

SpO2

87 %

TK

86/56 mmHg

EKG

akce pravidelná

Vyšetření:
Pacient je somnolentní, schvácený, dušný, má horečku 38,9 °C, třesavku a vykašlává zelenožluté husté sputum.
Poslechově je dýchání vpravo oslabené v oblasti dolního a středního plicního pole, chrupky difúzně bilaterálně. Akce srdeční pravidelná, ozvy ohraničené bez šelestu, tachykardie. Hlava, krk, břicho, končetiny bez patologického nálezu.

Gly

výsledky

ABR

výsledky

iontogram

výsledky

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET