Invazivní zajištění kriticky nemocného pacienta – 2019

00:00

  • Invazivní zajištění kriticky nemocného pacienta – 2019
Jako lékař zdravotní záchranné služby přijíždíte k nehodě, jedná se o náraz auta bočně do stromu. Z vozidla je vyproštěn pouze mladý řidič, který je při vědomí, dušný, stěžuje si na bolesti v podbřišku a levé dolní končetiny. Pacienta napojíte na monitor životních funkcí, co dalšího uděláte v rámci primárního ošetření?

Podám O2 obličejovou maskou, nasadím krční límec, pánevní pás a vakuovou dlahu na levý femur, dále zajistím ideálně 2 silné PŽK pro infúzi balancovaných krystaloidů a podání analgetik.

Správná odpověď

V urgentních stavech je bezpečnější, rychlejší a výhodnější kanylace více periferních vstupů dostatečného průměru, jedná se tedy o metodu volby!


Pokračovat

Podám O2 obličejovou maskou, krční límec není indikován - pacient nemá žádné symptomy svědčící pro poranění páteře, stabilizuji zlomeniny a zajistím PŽK.

Nesprávná odpověď

NE, zajištění PŽK je jasnou volbou, ovšem u pacienta s polytraumatem po autonehodě musíme vždy počítat s poraněním páteře a je nutné s tím počítat, dokud nemáme definitivně toto poranění vyloučené zobrazovacími metodami.


Zpět

Pacient je ohrožený rozvojem šoku jak v rámci krvácení, tak v rámci susp. pneumothoraxu, proto je indikováno časné zajištění CŽK. Po zajištění podám O2, naložím krční límec a stabilizuji zlomeniny.

Nesprávná odpověď


Ne, zajištění CŽK v urgentních stavech a v terénu není indikováno. Jedná se o pomalou a zdlouhavou metodu prováděnou za aseptických podmínek s vysokým rizikem komplikací. V rámci objemové náhrady je výhodnější zajistit 2 silné PŽK než CŽK.


Zpět

?

Nápověda

CŽK - Centrální žilní katetr
PŽK - Periferní žilní katetr×
 
DF

27/min

TF

107/min

SpO2

93 %

TK

104/57 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Pacient je při vědomí, mírně dezorientovaný, bledý, na úraz si pamatuje, v bezvědomí nebyl, hlava a krk jsou bez známek poranění. Dýchání je zostřené, přítomné krepitace hrudníku vpravo, kde je také dorzobazálně oslabené dýchání. Dále pozorujete krepitace pánve a výraznou deformitu femuru vlevo.

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici