Zhoršení stavu

00:00

  • Zhoršení stavu
Týden po aplikaci hCG je žena přivezena na nízkoprahový příjem pro soubor symptomů: bolesti břicha, nauzea, zvracení. V anamnéze pacientka po absolvovaném cyklu IVF udává nárůst 5kg váhy za poslední týden. Při vyšetření zjišťujeme palpační citlivost břicha, hypotenzi, tachykardii, teplota zvýšená není, saturace periferní krve kyslíkem mírně snížená. Jaká vyšetření je vhodné provést?

KO, základní biochemie, gastroskopie, RTG břicha vleže.

Nesprávná odpověď

Kromě základních laboratorních parametrů, které nám poskytnou přehled stavu vnitřního prostředí, potřebujeme ke stanovení příčiny bolestí břicha i nějakou zobrazovací metodu. Pacientka je hypotenzní, má tachykardii, může se jednat o šokový stav, který je kontraindikací gastroskopie. RTG břicha je málo výtěžná zobrazovací metoda a navíc u těhotné pacientky v 1. trimestri není metodou první volby. Existuje lepší možnost.


Zpět

KO, základní biochemie, transabdominální UZ transvaginální UZ.

Správná odpověď

KO a základní biochemie pomůže objasnit stav vnitřního prostředí. Transabdominální UZ je metodou první volby zobrazovacích technik. Je výhodnější při vyšetření větších orgánů a zobrazí zejména i tekutinu v dutině břišní. Dále lze UZ diagnostikovat i fluidothorax, zkušený intenzivista i fluidoperikard. Nevýhodou je limitace dosahu sondy při velké tloušťce břišní stěny, např. při obézních pacientek.Transvaginální UZ zobrazí ovaria, dělohu. Výhodou je detailnější zobrazení struktury orgánů malé pánve, odpadá stínění břišní stěnou, střevními kličkami, není potřebný plný močový měchýř. Doppler studie vyloučí torzi ovaria.


Pokračovat

CT břicha, KO, základní biochemie.

Nesprávná odpověď

CT břicha není indikováno, když pacientka neudává trauma. V případě gravidity je CT vyšetření indikováno pouze v případě život ohrožujícího stavu.


Zpět

?

Nápověda

KO - krevní obraz×
 
DF

24/min

TF

113/min

SpO2

92 %

TK

95/60 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 110 /min

 

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici