PCA pumpa

00:00

  • PCA pumpa
Jste jako anesteziolog přítomen u operace, kde pacientkou je 36letá žena, váha 70 kg, výška 160 cm, která je operovaná pro karcinom prsu. Mastektomie je značně bolestivý výkon, který pacientku významně zatěžuje pooperační bolestivostí a taktéž zde hrozí riziko chronifikace bolesti.

Operace se schyluje ke konci. Během zákroku jsme podávali sufentanil i.v. (celkem 30 µg během dvou hodin). Jakou další analgetickou medikací budeme pokračovat ještě před ukončením anestezie?

Podáme metamizol 1 g i.v. a tramadol 50 mg i.v.

Správná odpověď

Ano, využití kombinace slabého opioidu a neopioidního analgetika je určitě vhodné. Přináší dostatečný útlum bolesti a zároveň nízké riziko dechové deprese.


Pokračovat

Budeme pokračovat v podávání sufentanilu 10 µg i.v.

Nesprávná odpověď

Spíše ne, sufentanil sice navodí dostatečnou analgezii, bezprostředně po operaci ale hrozí útlum dechového centra a vznikl by tak problém při převodu pacientky z ventilátoru na spontánní ventilaci.


Zpět

Budeme podávat pouze neopioidní analgetika, například metamizol 1 g i.v.

Nesprávná odpověď

Ne, podáním pouze neopioidních analgetik zřejmě nedosáhneme požadovaného analgetického účinku (účinek peroperačně podaného sufentanilu by odezněl po cca 20-30 minutách a pacientka by měla silnou bolest).


Zpět

Podáme tramadol 100 mg i.m.

Nesprávná odpověď

Intramuskulární podání je samo o sobě bolestivé a není vhodné pro velkou variabilitu vstřebávání ze svalové tkáně.


Zpět

?

Nápověda

i.v. = intravenózně×
 
DF

16/min

TF

75/min

SpO2

96 %

TK

130/85 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 75 /min

 

Gly

výsledky

ABR

výsledky

iontogram

výsledky