Příjem pacienta

00:00

  • Příjem pacienta
Jste lékařem na NUP a záchranáři vám přivezli pacienta. Je to 71letý pan Potkan, dlouhodobě se léčící s obtížně korigovatelnou hypertenzí na ACEi, Spironolaktonu a blokátoru kalciových kanálů s anamnézou bolestí zad, dysurie a horečky v posledních 3 dnech. Dnes se jeho stav zkomplikoval svalovou slabostí progredující do chabé parézy. Lékař na místě též zjistil hyporeflexii, parestezie a tachykardii. Nyní si pacient stěžuje na nepříjemné přeskakování srdce. Jaká uděláte vyšetření?
?

Nápověda

NUP - nízkoprahový urgentní příjem, ACEi - inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu, KO - krevní obraz, EMG - elektromyografie, CMP - cévní mozková příhoda×
 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici