Volba analgezie pro tlumení pooperační bolesti

00:00

  • Volba analgezie pro tlumení pooperační bolesti
Po skončení operace pacientku přebírá do péče lékař chirurgické JIP. V průběhu 30 minut po operaci si pacientka stěžuje na narůstající bolest. Je volán APS (Acute Pain Service) ke konzultaci. Silnou bolest očekáváme vzhledem k invazivitě zákroku minimálně jěště nejbližších 24 hodin. Pacientka aktuálně udává bolest na stupnici VAS 8. Jaký zvolíme další postup?

Využití pumpy pro pacientem kontrolovanou analgezii (tzv. PCA pumpa).

Správná odpověď

PCA pumpa má v prvních 24-48 hodinách po operaci vysoký potenciál zabránit bolesti a zároveň při správném nastavení přináší nižší riziko předávkování. Je komfortní jak pro pacienta, tak pro ošetřující personál. Je pro nás důležité, že pacientka je orientovaná, chápe způsob, jakým si bude analgetika aplikovat a je s ním srozuměná (pokud je to možné, je vhodné pacienta poučit před operací).


Pokračovat

Jednorázové podání tramadolu 100 mg p.o.

Nesprávná odpověď

Postup je sice správný, ale pro naše účely využijme raději možnosti PCA pumpy. Navíc, dvě hodiny po operaci se nedoporučuje podávat nic p.o., jelikož má pacientka po výkonu zpomalenou peristaltiku. Dále je vysoké riziko nevolnosti a zvracení.


Zpět

Kontinuální podávaní morfinu 5 mg/hod i.v.

Nesprávná odpověď

Postup je sice správný, ale pro naše účely využijme raději možnosti PCA pumpy. Navíc, kontinuální podávání morfinu je obecně považováno za méně bezpečnou volbu a může dojít k předávkování.


Zpět

?

Nápověda

VAS = Visual Analog Scale (Vizuální analogová škála), měřítko bolesti na stupnici 1-10
PCA = Patient Controlled Analgesia (Pacientem kontrolovaná analgezie)×
 
DF

17/min

TF

88/min

SpO2

97 %

TK

140/90 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 88 /min

 

Gly

výsledky

ABR

výsledky

iontogram

výsledky