Diagnóza

00:00

  • Diagnóza
Sestra vám podává natočené EKG a výsledky iontogramu. Na co poukazují změny na EKG a výsledky odběrů a fyzikálního vyšetření? Je tento stav vážný?

Těžká hypokalemie, život ohrožující stav

Nesprávná odpověď

Změny na EKG a hodnoty iontogramu odpovídají hyperkalemii.


Zpět

Težká hyperkalemie, život ohrožující stav

Správná odpověď

Hyperkalemie je zvýšení koncentrace kalia v plazmě nad hodnotu 5,5 mmol/l. K příznakům patří parestezie, svalová slabost, tachykardie. Při zvýšení kalemie nad 6,5 mmol/l je riziko zástavy srdce v diastole.


Pokračovat

Mírná hyperkalemie, stav není vážný, po podání tetrakosaktidu (syntetický analog ACTH) se zvedne hladina aldosteronu a stav se upraví.

Nesprávná odpověď

Protože jsou přítomné změny na EKG a bradykardie, jedná se o těžkou hyperkalemii a je potřeba ihned zahájit léčbu.


Zpět

Pseudohyperkalemie, život ohrožujcí MAc

Nesprávná odpověď

Vzhledem k vyjádřeným klinickým příznakům se jedná o hyperkalemii, nikoliv o pseudohyperkalemii.


Zpět

?

Nápověda

MAc - metabolická acidóza, ACTH - adrenokortikotropní hormon, ALT - alaninaminotransferáza, AST - aspartátaminotransferáza, GGT - gamaglutamyltransferáza, ALP - alkalická fosfatáza, AMS - amylázy×
 
DF

14/min

TF

100/min

SpO2

94 %

TK

90/61 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 100 /min, málo patrná vlna P, rozšíření QRS, hrotnaté vlny T

Vyšetření:
urea: 10,1 mmol/l, kreatinin: 120 μmol/l, koagulace: APTT: 30 s, PT: 13 s, INR: 0,9, jaterní testy: ALT 0,3 µkat/l, AST 0,4 µkat/l, ALP 1,5 µkat/l, GGT 0,45 µkat/l, bilirubin 15 mmo/l, AMS 0,9 µkat/l

Gly

výsledky

ABR

výsledky

iontogram

výsledky