Periferní žilní katetr

00:00

  • Periferní žilní katetr
Opakovaně selhaly pokusy o zajištění PŽK v různých partiích. Stav pacienta se pomalu zhoršuje. Jaký bude další krok při neúspěšném zajištění PŽK?

Opakovaně se pokouším o zajištění PŽK, volím dosud nepoužitá místa.

Nesprávná odpověď

Ne, v případě nemožnosti zajištění periferie, tzn. po 3. neúspěšném pokusu, maximálně do 120 vteřin zajišťujeme intraoselální vstup. Zajištění CŽK v tomto případě není indikováno pro technickou a časovou náročnost výkonu s vysokým rizikem komplikací.


Zpět

V případe neúspěšné kanylace PŽK je metodou volby kanylace CŽK, která je časově srovnatelná se zajištěním intraoseálního vstupu.

Nesprávná odpověď

Ne, v případě nemožnosti zajištění periferie, tzn. po 3. neúspěšném pokusu, maximálně do 120 vteřin zajišťujeme intraoseální vstup. Zajištění CŽK v tomto případě není indikováno pro technickou a časovou náročnost výkonu s vysokým rizikem komplikací.


Zpět

Při selhání zajištění PŽK je v terénu metodou volby zajištění intraoseálního vstupu.

Správná odpověď

Intraoseální vstup je pro podání léků a infuzních roztoků rovnocenný nitrožilnímu podání a rychlost dosažení cévního řečiště je srovnatelná jako u CŽK. Intraoseální přístup se volí v případě nemožnosti zajištění periferie, tzn. po 3. neúspěšném pokusu, ale maximálně do 120 vteřin.


Pokračovat

?

Nápověda

PŽK - Periferní žilní katetr
CŽK - Centrání žilní katetr
IO - Intraoseální×
 
DF

33/min

TF

125/min

SpO2

87 %

TK

93/56 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 132 /min

Vyšetření:
Pacient je spavý, bledý, tachypnoický, dýchnání bilaterálně slyšitelné, tepová frekvence se zrychluje, klesá krevní tlak.

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici