Chirurgický přístup

00:00

  • Chirurgický přístup
Jaký přístup volí chirurg na základě principu ERAS?

Pararektální laparotomie.

Nesprávná odpověď

Tento přístup je používán u apendektomie a urologických operací.


Zpět

Dolní střední laparotomie.

Nesprávná odpověď

Tento přístup je možný, ale je upřednostňován méně invazivní.


Zpět

Totální střední laparotomie.

Nesprávná odpověď

Tento přístup je používán u rozsáhlých břišních operací, protože zajišťuje dobrou přehlednost celé břišní dutiny. Nevýhodou je oslabení břišní stěny, možný vznik kýly a dlouhodobá rekonvalescence.


Zpět

Laparoskopický.

Správná odpověď

Minimálně invazivní přístup zajistí minimalizaci bolestivých vjemů, a tím omezí použití silných analgetik a urychlí zotavení z operace. Součástí miniinvazivního chirurgického postupu je i minimalizace zavádění katetrů, drénů, nasogastrické sondy.


Pokračovat

?

Nápověda

ERAS = Enhanced Recovery After Surgery×
 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici