Chirurgický přístup

00:00

  • Chirurgický přístup
Jaký přístup volí chirurg na základě principu ERAS?

Dolní střední laparotomie.

Nesprávná odpověď

Tento přístup je možný, ale je upřednostňován méně invazivní.


Zpět

Totální střední laparotomie.

Nesprávná odpověď

Tento přístup je používán u rozsáhlých břišních operací, protože zajišťuje dobrou přehlednost celé břišní dutiny. Nevýhodou je oslabení břišní stěny, možný vznik kýly a dlouhodobá rekonvalescence.


Zpět

Laparoskopický.

Správná odpověď

Minimálně invazivní přístup zajistí minimalizaci bolestivých vjemů, a tím omezí použití silných analgetik a urychlí zotavení z operace. Součástí miniinvazivního chirurgického postupu je i minimalizace zavádění katetrů, drénů, nasogastrické sondy.


Pokračovat

Pararektální laparotomie.

Nesprávná odpověď

Tento přístup je používán u apendektomie a urologických operací.


Zpět

?

Nápověda

ERAS = Enhanced Recovery After Surgery×
 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici