Medikace pacienta

00:00

  • Medikace pacienta
Seznámili jste se s pacientem a nyní se rozhodujete, jak ho budete premedikovat. Pacient dlouhodobě užívá preparáty Anopyrin, Betaloc, Rosucard, Agen a Trombex.

Zvážíte pouze vysazení Agenu, ostatní medikaci ponecháváte. V premedikaci ordinujete pouze paracetamol 1g p.o. k preventivní analgezii.

Správná odpověď

Léky, které pacient užívá chronicky nevysazujeme. Nejnovější studie ukazují, že přestože duální antiagregace zvyšuje riziko krvácivých komplikací, výrazně snižuje riziko perioperačních a pooperačních trombembolických a kardiovaskulárních komplikací a není doporučeno tuto léčbu vysazovat. Ke zvážení je vysazení preparátu Agenu a eventuálně dalších antihypertenziv. Důvodem je žádoucí zvýšení tlaku o 20% během clampingu, který je spojen s nižším výskytem cerebrální dysfunkce. Betablokátory se nikdy předoperačně nevysazují kvůli riziku rebound fenoménu (radikálnímu zvýšení aktivity sympatiku) a kvůli svému protektivnímu efektu na srdce. Přestože duální antiagregace zvyšuje riziko krvácivých komplikací, výrazně snižuje riziko perioperačního a pooperačního CMP a náhlé smrti pacientů a není doporučeno tuto léčbu vysazovat.


Pokračovat

Chronickou medikaci ponecháváte, antiagregaci ponecháváte po dohodě s operatérem a pacientovi dáte v rámci premedikace ráno v 6:00 diazepam 10 mg tbl p.o., nebo jiné anxiolytikum k potlačení úzkosti a stresu.

Nesprávná odpověď

Postup je správný až na předepsání diazepamu na zklidnění pacienta před operací. Benzodiazepiny mají tlumivý účinek na centrální nervový systém a farmakologicky navozují neurologický deficit. Monitorování neurologických funkcí je při námi zvoleném vedení anestezie klíčové a použití benzodiazepinů by mohlo vést k časové prodlevě v detekci neurolgického deficitu s nevratnými následky.


Zpět

Vysadíte veškeré léky, které pacient užívá.

Nesprávná odpověď

Mnohé preparáty mají benefity i při samotné operaci, a to ve snížení kardiovaskulárních komplikací. Vysazení jednotlivých chronicky užívaných léků je potřeba hodnotit samostatně. Betablokátory se nikdy nevysazují kvůli svému protektivnímu efektu a riziku rebound fenoménu. Obecně je při rozhodování nutné zvážit klidový krevní tlak pacienta, kombinaci antihypertenziv, typ antihypertenziva a zvolený způsob anestezie k CEA.


Zpět

Rozhodnete se vysadit Anopyrin a Trombex, ostatní medikaci ponecháváte.

Nesprávná odpověď

Vysazení antiagregace je nutné posuzovat vždy společně s operatérem! Operaci je možné bezpečně podstoupit i na duální antiagregaci.


Zpět

?

Nápověda

(Anopyrin) je antiagregans s účinnou látkou kyselina acetylsalicylová.
(Betaloc) je beta-blokátor s účinnou látkou metoprolol.
(Rosucard) je látka upravující hladinu lipidů s účinnou látkou rosuvastatin.
(Agen) je blokátor kalciových kanálů s účinnou látkou amlodipin.
(Trombex) je antikoagulans s účinnou látkou klopidogrel.×
 
DF

není k dispozici

TF

75/min

SpO2

není k dispozici

TK

135/93 mmHg

EKG

není k dispozici

 

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET