Přežití sepse - 2015

00:00

  • Přežití sepse - 2015
Na urgentní příjem je přivezen 28letý pacient, je při vědomí, zchvácený, TK 90/50, srdeční akce pravidelná, sinusová tachykardie 120 /min, tachypnoe 25 /min, SpO2 89 %. Dle anamnézy pacient doposud vážněji nestonal, léky nebere, alergie popírá. Udává, že ho několik dní jen pobolívalo v krku, dnes ale došlo k prudkému zhoršení celkového stavu, začalo se mu špatně dýchat, bolí ho na pravé straně hrudníku, vykašlává hnisavé sputum, měl teplotu až 40 °C. Pojímáte podezření na septický stav. Vaším prvním krokem bude

Podáme kyslík obličejovou maskou.

Správná odpověď

Výborně! Podat kyslík je prvořadou prioritou.


Pokračovat

Podáme 30 ml/kg balancovaného krystaloidného roztoku.

Nesprávná odpověď

Podání tekutin u hypotenzního pacienta s předpokládanou hypovolémií dle anamnézy a klinického nálezu patří jistě mezi priority, podání kyslíku obličejovou maskou je ale abslutní prioritou!


Zpět

Odešleme pacienta na RTG hrudníku.

Nesprávná odpověď

Právě jsi ohrozil pacienta! Oběhově nestabilního pacienta v respirační insuficienci nelze bez adekvátního zajištění transportovat na vzdálené pracoviště. Provedení RTG hrudníku patří jistě mezi priority, RTG hrudníku se ale provede pojízdným přístrojem přímo na urgentním příjmu. Podání kyslíku je ale zcela prvořadé!


Zpět

?

Nápověda

Sinusová tachykardie >100/min, eupnoe 16-18/min. Hb ♂140-180 g/l, ♀120-160 g/l, Ht ♂0,4-0,54, ♀0,37-0,47. pH 7,36-7,44, paO2 10-13,3 kPa , paCO2 4,7-6,0 kPa, BE 0±2, HCO3 24±2 mmol/l. Na 135-145 mmol/l, Cl 95-108 mmol/l, K 3,5-5,5 mmol/l.×
 
DF

25/min

TF

120/min

SpO2

89 %

TK

90/50 mmHg

EKG

rytmus junkční, akce pravidelná, frekvence 90 /min, osa 78°, PR 120 ms, QRS 67 ms, QT 450 ms, elevace S vln

Vyšetření:
Fyzikální vyšetření: Poslechově dýchání slyšitelné bilaterálně, na levé straně hrudníku čisté, zesílené sklípkové, vpravo dýchání trubicové, přízvučné chrůpky, bazálně oslabené až neslyšné. Hlava, krk, břicho, končetiny bez patologického nálezu.

Gly

výsledky

ABR

výsledky

iontogram

výsledky