Přítok krve do mozku

00:00

  • Přítok krve do mozku
Karotická endarterektomie je specifický zákrok, který kromě jiného vyžaduje zachování dostatečného přítoku krve do mozku v průběhu zasvorkování operované karotidy. Jak toho docílíme?

Střední arteriální tlak udržujete na hodnotě 50 mmHg.

Nesprávná odpověď

Tato hodnota TK není dostatečná pro udržení dostatečného průtoku krve mozkem během výkonu!


Zpět

Náš pacient je hypertonik, proto je zapotřebí snížení tlaku krve o 1/3 běžné naměřené hodnoty.

Nesprávná odpověď

Nižší TK může způsobit nedostatečný průtok krve mozkem a tím i vyšší riziko rozvoje neurologického deficitu a poškození CNS! U hypertoniků je naopak zapotřebí taky udržovat tlak krve vyšší než je norma .


Zpět

V průběhu zasvorkování operované karotidy budete udržovat tlak krve o 20% vyšší než je běžná naměřená hodnotá daného pacienta.

Správná odpověď

Jelikož autoregulace mozkového průtoku je často zhoršena a nitrolební tlak dosahuje normálních hodnot, určuje mozkové prokrvení především hodnota středního krevního tlaku. Zásobení mozku z druhostranné karotidy a vertebrálních tepen nemusí být dostatečné. Střední arteriální tlak by proto měl být během svorkování a. carotis vyšší minimálně o 20 % než je u pacienta běžné. Totéž platí u hypertoniků, kde je autoregulace mozkového průtoku posunuta k vyšším hodnotám. Pokud není v průběhu operace tlak dostatečný, musíme ho zvýšit farmakologicky, nejčastěji kontinuální infuzí noradrenalinu. Anesteziolog musí komunikovat s chirurgem a upozornit ho, pokud pacient nemá požadovaný krevní tlak před plánovaným zasvorkováním.


Pokračovat

?

Nápověda

(TK) Tlak krve.
(CNS) Centrální nervová soustava.×
 
DF

není k dispozici

TF

80/min

SpO2

98 %

TK

138/95 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky