Hemodynamický monitoring

00:00

  • Hemodynamický monitoring
Nemocná 67 let, 72 kg, 162 cm, indikována k nízké resekci rekta pro kolorektální karcinom.
Léčí se s arteriální hypertenzí (na terapii při domácí monitoraci TK kolem 135/80-145/95 mmHg), ICHS, DM II. typu na PAD, HLP, stav po LCHCE před 12 lety, celkovou anestezii zvládla bez komplikací. Alergie neguje. Rozpis chronické medikace a premedikaci najdeš ve vyšetřeních, také si nezapomeň prohlédnout laboratorní výsledky.

Před úvodem do CA (a samozřejmě i v jejím průběhu) je nutná dostatečná monitorace. Mezi základní monitoraci patří SpO2, EKG a sám si vyber způsob, kterým chceš v průběhu výkonu monitorovat krevní tlak.

Zavedení arteriálního katetru a pokročilý kontinuální monitoring hemodynamiky.

Správná odpověď

Invazivní měření je vždy tou přesnější metodou. Ovšem mysli na to, že musíš mít zavedenou arteriální kanylu. Pokud se rozhodneš pro kanylaci před úvodem do CA, nezapomeň na dostatečnou analgezii, případně sedaci pacienta. Zvaž i lokální anestezii v místě vpichu.

K monitoraci své pacientky budeš používat přístroj EV 1000. Jedná se o klinickou platformu, která může být využita se širokým portfoliem pokročilého hemodynamického monitorování. Jedna z možností je využití CŽK, kdy je vždy nutná nasledná kalibrace. Vzhledem k charakteru výkonu ale používáš jen limitovaný monitoring pomocí FloTrac sensoru napojeného na arteriální kanylu.


Pokračovat

Neinvazivní měření krevního tlaku s přechodem na invazivní zajištění po úvodu do CA.

Správná odpověď

Samozřejmě se jedná o správnou odpověď, neinvazivní měření, pro pacienta "známé", nestresující. Jen měj na paměti možnost hypotenze po úvodu.


Pokračovat

Kontinuální neinvazivní měření krevního tlaku.

Správná odpověď

Určitě dobrá volba. Dokáže ti odhalit hypotenzi dříve než pouze NIPB, ale sleduj trend, ne jen čísla - kalibrace probíhá prostřednictvím tlakové manžety.


Pokračovat

Neinvazivní měření krevního tlaku.

Správná odpověď

Základní a nejsnažší možnost monitorace TK. Před úvodem do CA by měl mít tlakovou manžetu každý nemocný. Důležité je nastavit vhodné časování automatického měření - zprvu á 5 minut, dle vývoje stavu nemocné lze upravit, ev. přejít na kontinuální monitoraci.


Pokračovat

?

Nápověda

NIBP (Non Invasive Blood Pressure - neinvazivní měření TK)
CNAP (Continuous noninvasive arterial blood pressure - kontinuální neinvazivní měření TK)
IBP (Invasive (intra-arterial) blood pressure - invazivní měření TK)
Pokročilý kontinuální monitoring hemodynamiky (Advanced continuous hemodynamic monitoring) - v našem případě probíhala monitorace přístrojem EV1000 od firmy Edwards

LCHCE - laparoskopická cholescystektomie
aHT - arteriální hypertenze
TK - krevní tlak
DM - diabetes mellitus
ICHS - ischemická choroba srdeční
PAD - perorální antidiabetika
HLP - hyperlipidémie
LMWH - nízkomolekulární heparin
OA - osobní anamnéza
FA - farmakologická anamnéza
AA - alergická anamnéza
SpO2 - saturace hemoglobinu kyslíkem×
 
DF

14/min

TF

92/min

SpO2

96 %

TK

176/96 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 96 /min, osa 43°, QRS 100 ms, T isoel., T konkordant., oj. komorová extrasystola

Vyšetření:
FA: Metformin (vysazen dva dny před výkonem), Prestarium Neo combi, Godasal (vysazen týden před výkonem, LMWH 0,6 ml 1 x denně), Atoris. Premedikace: od půlnoci lačnit, čiré tekutiny podávat nejpozději 2 hodiny před výkonem, ráno bez chronické medikace, podán Lexaurin 1,5 mg p.o., infuze Plasmalyte 1000 ml od 6:00 na 6 hodin.
Při vědomí, lačná, orientovaná místem i časem.
ECHO: lehká diastolická dysfunkce LKS, lehká systolická dysfunkce LKS, akineze septa, EF LKS 45 %
RTG plic bpn
INR 1,1, antiXa 0,12

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET