Léčba akutní pooperační bolesti - 2020

00:00

  • Léčba akutní pooperační bolesti - 2020
Pacient přichází do anesteziologické ambulance. Chirurgem je indikován výkon plicní lobektomie pro ložiskový plicní nález. V osobní anamnéze zjišťujeme stav po hluboké žilní trombóze, nyní warfarinizován. Pacient udává, že warfarin užil naposledy ráno.

Podáme mraženou plazmu a vitamin K a upravíme tak INR na hodnotu 1,2.

Nesprávná odpověď

Mraženou plazmu, případně vitamin K použijeme k úpravě INR pouze u akutně prováděných operací. Konzultujeme s přijímajícím chirurgickým oddělením. Tento pacient není akutní. Podání krevních derivátů je třeba vždy uvážlivě indikovat kvůli možnému přenosu infekcí, podání vitaminu K může vést k trombofilnímu stavu.


Zpět

Po konzultaci chirurga odložíme výkon s následnou asi 5-ti denní miniheparinizací.

Správná odpověď

Warfarin vysazujeme 4-5 dní před plánovanou operací. Předoperační INR má být ideálně menší než 1,2. Pro vysoké riziko trombózy by měla být přechodně nasazena miniheparinizace.


Pokračovat

Pacient může být ihned přijat na chirurgické oddělení a není důvod k odkladu výkonu.

Nesprávná odpověď

Vysoké riziko krvácivých komplikací. Ideální doba vysazení Warfarinu je 4-5 dní před plánovanou operací.


Zpět

Vyčkáme do normalizace INR.

Nesprávná odpověď

Za normálních okolností běžný postup. Pro vysoké riziko trombózy by však měla být přechodně nasazena miniheparinizace.


Zpět

?

Nápověda

LMWH - low molecular weight heparin×
 
DF

17/min

TF

82/min

SpO2

97 %

TK

138/82 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Muž, věk: 67 let, veškeré předoperační nálezy v normě.

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky