Akutní respirační selhání

00:00

  • Akutní respirační selhání
20letý doposud zdravý pacient přichází do ambulance praktického lékaře. Udává sedm dní trvající suchý dráždivý kašel, zhoršení tolerance zátěže a pocit dechové tísně. Je plně při vědomí, orientovaný, ale klidově dušný (nedořekne větu), tachypnoický. Poslechově je dýchání oslabené bilaterálně bazálně. Akce srdeční je pravidelná, zrychlená, ozvy ohraničené, bez šelestu. Saturace krve kyslíkem je snížena na 88 %. Co budete dále dělat v roli praktického lékaře?

Pacientovi změřím CRP, když bude < 8 mg/ml, jedná se pravděpodobně o chřipku. Pošlu ho domů, ať to vyleží.

Nesprávná odpověď

Pacient je aktuálně ohrožen selháním jednoho nebo více orgánových systémů (respirační systém a/nebo oběhový systém), a proto vyžaduje okamžitý převoz do nemocnice a následnou hospitalizaci. CRP je markerem zánětlivé reakce, je pozitivní při bakteriální infekci, ale vrcholovou hladinu dosahuje až po 48 hodinách. Negativní CRP v časné fázi nemoci nevylučuje bakteriální infekci.


Zpět

Pacientovi změřím CRP. V případě hodnoty > 10 mg/ml mu předepíši antibiotika a pozvu si ho na kontrolu za 2 dny.

Nesprávná odpověď

Pacient je aktuálně ohrožen selháním jednoho a/nebo více orgánových systémů (respirační systém nebo oběhový systém), a proto vyžaduje okamžitý převoz do nemocnice a následnou hospitalizaci.


Zpět

Pacienta uložím do polosedu, podám kyslík z tlakové lahve přes kyslíkové brýle nebo obličejovou masku (co je k dispozici na ambulanci PL), volám RZP, změřím CRP.

Správná odpověď

Pacient vykazuje známky ohrožení vitálních funkcí – klidová dyspnoe, hraniční SpO2, tachypnoe a tachykardie. V tomto případě je tedy nutné zajistit transport s monitorací vitálních funkcí do nemocnice.


Pokračovat

Pacienta uložím do supinní polohy, podám kyslík z tlakové lahve přes kyslíkové brýle nebo obličejovou masku (co je k dispozici na ambulanci PL). V případě, že dojde ke zlepšení stavu, změřím pacientovi CRP a dle výsledku se rozhodnu, jak budu dál postupovat.

Nesprávná odpověď

Supinní poloha může dále zhoršit dušnost. Pro pacienta s progredující dušností je preferovaná poloha v polosedě nebo sedě. Pacient je aktuálně ohrožen selháním jednoho nebo více orgánových systémů (respirační systém a/nebo oběhový systém), a proto vyžaduje okamžitý převoz do nemocnice a následnou hospitalizaci.


Zpět

?

Nápověda

CRP = C-reaktivní protein
GCS = Glasgow coma scale
PL = praktický lékař
RZP = rychlá zdravotnická pomoc×
 
DF

39/min

TF

115/min

SpO2

88 %

TK

110/70 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 115 /min

Vyšetření:
Orientovaný, GCS 15, neurologicky bez lateralizace, nedokončí větu pro klidovou dušnost, tachypnoe, auskultačně oslabené dýchání bilaterálně bazálně.
Teplota: 37,1 °C.

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici