Advanced Life Support u dospělých

00:00

Na nemocniční chodbě nacházíme pacienta ležícího na zemi. Jaký je náš bezprostřední postup?

Zahajujeme KPR, když jsme unavení, voláme pomoc.

Nesprávná odpověď

Nejdříve voláme pomoc a zabezpečujeme volné dýchací cesty.


Zpět

Zkontrolujeme stav vědomí, v případě bezvědomí voláme pomoc z bezprostředního okolí, dále zajistíme průchodnost dýchacích cest zkontrolujeme kvalitu dýchání.

Správná odpověď

Stav vědomí zhodnotíme jemným zatřesením a hlasitým oslovením. Dýchací cesty zprůchodníme záklonem hlavy, zvednutím brady. Kvalitu dýchání hodnotíme dle pravidla 3P pohled, poslech a pocit. Bez zprůchodněných dýchacích cest není KPR účinná.


Pokračovat

Defibrilujeme, provádíme KPR, podáváme léky i.v.

Nesprávná odpověď

Nejdříve voláme pomoc a zabezpečujeme volné dýchací cesty.


Zpět

 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici