Obtížné zajištění dýchacích cest - 2020

00:00

  • Obtížné zajištění dýchacích cest - 2020
Do ambulance přichází jednašedesátiletá pacientka před plánovanou LCHE. Podstoupila již základní předoperační interní a chirurgické vyšetření, kde nebyla odhalena žádná výrazná rizika, jež by bránila provedení operace (OA: varixy DKK, dobře kompenzovaná hypertenze, ASA 2). Nyní přichází k nám, abychom provedli předanestetické vyšetření. Podle čeho hodnotíme riziko obtížného zajištění DC?

Provedeme kompletní zhodnocení LEMON score.

Správná odpověď

Základ Mallampatiho klasifikace tvoří hodnocení velikostních poměrů dutiny ústní a viditelnost jednotlivých struktur u sedícího pacienta. Rozlišujeme čtyři stupně, čím vyšší stupeň, tím obtížnější intubaci očekáváme. Je také důležité vědět, zda se v minulosti vyskytly potíže se zajištěním DC.


Pokračovat

Riziko hodnotíme pouze podle anamnézy pacienta.

Nesprávná odpověď

Historie obtížného zajištění DC v minulosti je důležitým anamnestickým údajem, avšak není jediným kritériem pro naše hodnocení.


Zpět

Hodnotíme pouze přítomnost vrozených vývojových vad (např. rozštěpové vady) nebo traumatu v oblasti hlavy a krku.

Nesprávná odpověď

Tyto stavy jsou pouze jedněmi z mnoha faktorů, rozhodně nelze při jejich vyloučení považovat riziko obtížné intubace za nulové.


Zpět

U této pacientky nebudeme hodnotit riziko obtížného zajištění DC, jelikož DC zajistíme pomocí supraglotické pomůcky.

Nesprávná odpověď

Před operací je nutné VŽDY zhodnotit stav DC i v případě, že plánujeme použít supraglotickou pomůcku.


Zpět

?

Nápověda

LCHE - laparoskopická cholecystektomie
ASA - klasifikace pro hodnocení stavu pacienta před operačním výkonem. Se vzrůstající hodnotou (ASA 1 - 5) roste rizikovost operace pro daného pacienta.
DC - dýchací cesty
SAD - supraglotická pomůcka (např. laryngeální maska)×
 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET