Dýchací cesty

00:00

  • Dýchací cesty
Pacient nedýchá, či je přítomen gasping a nehmatáme puls ...

Voláme resuscitační tým a zahajujeme KPR nepřímou srdeční masáží.

Správná odpověď

Důležité je co nejčasnější zahájení KPR. Ta by neměla být zbytečně odkládána nebo přerušována.


Pokračovat

Pacienta otočíme do zotavovací polohy a čekáme na resuscitační tým.

Nesprávná odpověď

Každá minuta je drahá! Prodleva v zahájení KPR snižuje úspěšnost KPR.


Zpět

Podáváme adrenalin a defibrilujeme.

Nesprávná odpověď

Zahájíme KPR a co nejdříve zhodnotíme EKG.


Zpět

?

Nápověda

gasping = lapavé dechy×
 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici