Resuscitace COVID-19 pozitivního pacienta

00:00

Je 28. března 2020, pandemie COVID-19 v plném proudu. Sloužíte službu na infekčním oddělení intermediární péče Krajské nemocnice. Dnes píšete již 2. přijímací zprávu pacienta s potvrzenou COVID-19 infekcí. Náhle však slyšíte alarm saturace z vedlejšího pacientského boxu. Jak se zachováte?

Anamnézu a podrobnější informace o pacientovi naleznete v dolní části algoritmu ve "vyšetření".

Aktivuji lokální protokol pro postup při srdeční zástavě pacienta s COVID-19 jehož součástí je zavolání resuscitačního týmu.

Nesprávná odpověď

Aktivace lokálního protokolu pro postup při srdeční zástavě pacienta s COVID-19 je správnou volbou u pacienta v kategorii plné léčby. Rozsah péče Vašich pacientů byste měl vždy znát a zároveň by měl být každý den dle vývoje stavu přehodnocován.
O eventuálním nezahajování resuscitace a rozsahu případné péče by mělo být s pacientem hovořeno ideálně již v době příjmu, tedy před deteriorací stavu - tzv. institut předem vysloveného přání.


Zpět

Ověřím rozsah péče u pacienta. V případě plné péče aktivuji lokální protokol pro postup při srdeční zástavě pacienta s COVID-19, jehož součástí je časné zavolání resuscitačního týmu.

Správná odpověď

Pacient je v kategorii plné péče. Správně jste vyhodnotil, že se může jednat o zástavu oběhu. S ohledem na aktuální pandemii je však nutné postupovat dle upravených postupů pro danou situaci. Každé pracoviště by mělo mít lokální doporučení pro provádění KPR u COVID-19 pozitivních / suspektních pacientů. Při absenci lokálních postupů se zdravotnický personál řídí aktuálními národními či mezinárodními doporučeními. Při volání na linku resuscitačního týmu, uveďte, že se jedná o riziko přenosu COVID-19.


Pokračovat

Rychle si obleču jednorázový plášť, ochranné brýle, rukavice a chirurgickou roušku a co nejdříve u pacienta ověřím srdeční zástavu klinickým vyšetřením a zahájím případnou resuscitaci.

Nesprávná odpověď

Na prvním místě je i v tomto případě bezpečnost zdravotnického personálu. Před zahájením resuscitace se musí personál provádějící resuscitaci obléknout do kompletní sady OOP.


Zpět

Ověřím rozsah péče u pacienta. Volám resuscitační tým a k pacientovi do jejich příchodu nepřistupuji.

Nesprávná odpověď

I v tomto případě co nejrychlejší zahájení KPR vede k lepšímu outcome pacienta. Se zahájením resuscitace tedy nečekáte na příchod resuscitačního týmu.


Zpět

?

Nápověda

KPR - kardiopulmonální resuscitace, CHOPN - Chronická obstrukční plicní nemoc, TIA - tranzitorní ischemická ataka, DM - diabetes mellitus, PAD - perorální antidiabetika, OOP - osobní ochranné pomůcky, PGA - postupy generující aerosol×
 
DF

3/min

TF

0/min

SpO2

30 %

TK

0/0 mmHg

EKG

akce nepravidelná

Vyšetření:
OA: CHOPN, st. p. TIA v r. 2016, metabolický syndrom, DM II. typu na PAD, hypertenze
FA: metformin, verapamil/ trandolapril, atorvastatin, salbutamol
NO: Muž, 58 let, kuřák, přijatý před 6 dny pro febrilie, kašel, dušnost. Po přijmu potvrzena infekce COVID-19.

Gly

výsledky

ABR

výsledky

iontogram

výsledky

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET