Zástava oběhu

00:00

  • Zástava oběhu
Identifikoval jste akutní zhoršení stavu pacienta s progresí do srdeční zástavy. Resuscitační tým zavolán. Jak budete nyní postupovat?

OOP - osobní ochranné pomůcky
PGA - postupy generující aerosol

Obleču si kompletní sadu OOP pro PGA dle lokálního doporučení.

Správná odpověď

Vybavení včetně kompletní sady Osobních ochranných pomůcek (OOP) určených lokálním protokolem pro postupy generující aerosol (PGA) musí být okamžitě k dispozici. Tento postup může způsobit zdržení při zahájení kompresí hrudníku, ale bezpečnost personálu je nepodkročitelnou podmínkou.


Pokračovat

Postupuji dle ALS protokolu. A - zhodnocení průchodnosti dýchacích cest, B - max 10 s zjišťuji přítomnost dýchání pohledem, poslechem a pocitem, C - zahájím komprese hrudníku.

Nesprávná odpověď

Postup dle ALS je jistě na místě. Nicméně vždy musíme prvně myslet na svou bezpečnost. Vždy si musíme obléknout kompletní sadu OOP pro PGA a až poté přistoupit k postupům generujícím aerosol, mezi něž patří i kardiopulmonální resuscitace. Současně u COVID-19 pacienta není doporučeno zjišťovat dýchání metodou “look - listen - feel”.


Zpět

Zavolala jsem resuscitační tým. Nebudu plýtvat OOP a vyčkám na jejich příchod a přesné instrukce.

Nesprávná odpověď

I v tomto případě co nejrychlejší zahájení KPR vede k lepšímu outcome pacienta. Se zahájením resuscitace nečekáte na příchod resuscitačního týmu.


Zkusit znovu Pohřbít pacienta

?

Nápověda

OOP - osobní ochranné pomůcky, PGA - postupy generující aerosol, FFP - Filtering Face Piece, ALS - Advanced life support×
 
DF

3/min

TF

0/min

SpO2

30 %

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET