Anestezie COVID-19 pozitivního pacienta

00:00

  • Anestezie COVID-19 pozitivního pacienta
Jste anesteziolog, volá vám lékař infekčního oddělení, že pan Novák, 56 let, hospitalizovaný s pozitivním PCR testem na COVID-19, má od včera jasné známky akutní apendicitidy. Dle chirurgického konzilia je pacient indikován k laparoskopické appendektomii. Pacient je aktuálně na O2 terapii nosními brýlemi 2l/min, ventilačně i oběhově stabilní. Kontaktujete ARO sestru a personál operačních sálů a domluvíte se na přesném postupu. Jak připravíte operační sál?

Z důvodu vysokého rizika nákazy personálu je lepší chirurgický výkon u COVID-19 pozitivního pacienta odložit.

Nesprávná odpověď

Při dodržení bezpečnostních opatření a při správném použití OOP je riziko přenosu nákazy na personál minimální a nepřaváží riziko z prodlení neodkladného chirurgického výkonu!


Zpět

Operační sál pro COVID-19 jasně označím cedulemi, místnost musí být uzavřená. Ochranné pomůcky, vše k anestezii i sterilní materiál nachystám před příjezdem pacienta. Celý operační tým musí být připraven a vybaven OOP.

Správná odpověď

Na operačním sále by měla být podtlaková ventilace. Ze sálu je nutné odstranit všechny pomůcky a přístroje, které nebudou u daného pacienta potřeba, z důvodu rizika kontaminace. Na operačním sále by měl být přítomen pouze nezbytný personál. Minimalizuje se tak počet osob vystavených riziku infekce COVID-19.


Pokračovat

Dveře operačního sálu pro COVID-19 jasně označím cedulemi a nechám je otevřené pro možnost rychlého navezení pacienta na sál.

Nesprávná odpověď

Dveře operačního sálu by měly být po celou dobu zavřené, ideálně hlídané osobou na to vyhrazenou (gatekeeper), aby nedocházelo k víření aerosolu.


Zpět

Operační sál pro COVID-19 jasně označím cedulemi, místnost musí být uzavřená. Ochranné pomůcky a vše potřebné se chystá před příjezdem pacienta. Sterilní materiál stačí nachystat po příjezdu pacienta.

Nesprávná odpověď

Všechny pomůcky, včetně sterilního materiálu, musí být nachystané před příjezdem pacienta na operační sál. Personál musí být připraven a vybaven OOP!


Zpět

?

Nápověda

PCR - polymerase chain reaction, O2 - kyslík, ARO - anesteziologicko-resuscitační oddělení, OOP - ochranné osobní pomůcky, HT - hypertenze, OA - osobní anamnéza, FA - farmakologická anamnéza, FF: fyziologické funkce, ACEI - ACE inhibitory, PNC - penicilin, USG - ultrasonografie, ASK - artroskopie×
 
DF

16/min

TF

70/min

SpO2

95 %

TK

140/80 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 70 /min

Vyšetření:
OA: HT na ACEI, operace: ASK kolene (v CA bez komplikací) nachlazení: suchý kašel 3 dny, teploty 38 °C t.č. 37.8°C přijatý do nemocnice pro pocit dušnosti a lehkou respirační insuficiencí při příjmu, oxygenoterapie 2l/min
FA: Perindopril
alergie: PNC
FF: váha: 70kg, výška: 185cm
Popis USG: appendix nadhraniční šíře s prosáknutím okolité tkáně, lem volné tekutiny pericaekalně, při tlaku sondou bolestivost v místě, závěr: vs. obraz appendicitidy

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky