Plán anestezie

00:00

  • Plán anestezie
Vyřešili jste základní bezpečnostní opatření. Jaký plán anesteziologické péče zvolíte pro tohoto pacienta?

Úvod do CA není potřeba provádět v RSI, intubace přímou laryngoskopii.

Nesprávná odpověď

Nezapomeňte, že se jedná o náhlou příhodu břišní u COVID-19 pozitivního pacienta! Zkuste to znovu.


Zpět

Úvod do CA volím v RSI, intubace přímou laryngoskopii.

Nesprávná odpověď

K intubaci použijeme videolaryngoskop, abychom se co nejméně přiblížili k vstupu do DC pacienta naším obličejem, a tím se nevystavili možné kontaminaci a nákaze!


Zpět

Úvod do CA není potřeba provádět v RSI. Intubace za použití videolaryngoskopu.

Nesprávná odpověď

Úvod do CA musí být v RSI! Kromě toho, že jej provádíme u náhlých příhod břišních vždy, u COVID-19 pozitivního pacienta zárověň minimalizujeme riziko šíření aerosolu z DC.


Zpět

Úvod do CA volím v RSI, intubace za použití videolaryngoskopu.

Správná odpověď

Minimalizujeme manipulaci v DC pacienta (vysoké riziko šíření infekčního aerosolu). Navíc se jedná o náhlou příhodu břišní, proto volíme RSI. V případě nutnosti ventilace obličejovou maskou použijeme metodu dvě ruce na masce pro minimalizaci úniku infekčního aerosolu. Intubace pomocí videolaryngoskopu s jednorázovou lžící umožní větší vzdálenost vašeho obličeje od vstupu do dýchacích cest pacienta. Pro výkon je dostačující standardní monitorace vitálních funkcí pacienta (EKG, TK, SpO2).


Pokračovat

?

Nápověda

CA - celková anestezie, RSI - rapid sequence induction, EKG - elektrokardiografie, TK- tlak krve, SpO2 - saturace krve kyslíkem, DC - dýchací cesty, HT - hypertenze, OA - osobní anamnéza, FA - farmakologická anamnéza, FF: fyziologické funkce, ACEI - ACE inhibitory, PNC - penicilin, ASK - artroskopie×
 
DF

16/min

TF

70/min

SpO2

95 %

TK

140/80 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 70 /min

Vyšetření:
OA: HT na ACEI, operace: ASK kolene (v CA bez komplikací)
nachlazení: suchý kašel 3 dny, teploty 38 °C t.č. 37.8 °C přijatý do nemocnice pro pocit dušnosti a lehkou respirační insuficiencí při příjmu, oxygenoterapie 3l/min
FA: Perindopril
alergie: PNC
FF: váha: 70kg, výška: 185cm

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky