Neuroinfekce

00:00

  • Neuroinfekce
Nacházíte se na dětském táboře.

Ve stanu náhle zvrací 14letý plačící chlapec. Stěžuje si na náhlé, silné bolesti hlavy, bez anamnézy pádu či úderu. Ve stejnou dobu na druhé straně tábora sedí u stromu vedoucí. Udává velké bolesti hlavy a svalů, nauzeu, ráno měla pocit teploty a vadí ji světlo. Co uděláte?

Co uděláte?

Dítě i dospělou osobu ponecháme na táboře a počkáme, jak se situace vyvine.

Nesprávná odpověď

NE - Odklad lékařské péče u obou pacientů by mohl vést k závažnému zhoršení stavu.


Zpět

Zavoláme ZZS dítěti i dospělé ženě, jelikož se může u obou jednat o život ohrožující stav.

Správná odpověď

ANO - Symptomalotologie a anamnéza dětského pacienta poukazují na závažný stav, je nutné neodkladně zajistit lékařskou péči. Symptomy u ženy vyslovují podezření na neuoinfekci a je nutné ji co nejdříve převézt do zdravotnického zařízení.


Pokračovat

Zavoláme ZZS dospělé ženě, dítě necháme na táboře a počkáme, jak se zdravotní stav vyvine.

Nesprávná odpověď

NE - Náhle vzniklá symptomatologie bez anamnézy úrazu u dítěte vyslovuje podezření na závažnost stavu.


Zpět

?

Nápověda

ZZS - Zdravotnícká záchranná služba
TT- tělesná teplota
VAS- Vizuální analogová škála udávající míru bolesti, nabývá hodnot 0 (žádná bolest) až 10 (nejhorší možná bolest), subjektivně určuje sám pacient×
 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Anamnéza:
Chlapec:
Náhle vzniklá bolest hlavy, VAS 7, bez anamnézy úrazu, cítí se unavený, odpovídá s latencí, zvracení obloukem dvakrát, bolesti břicha nemá. Dietní chybu neguje, drogy a alkohol neguje, léky neužívá.
Žena:
Krutá cefalea, VAS 9, fotofobie, TT 38,2 °C, nauzea, rozvíjející se bolesti svalů a kloubů.

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET