Anestezie u pacienta s orofaciálním rozštěpem

00:00

Během screeningového ultrazvukového vyšetření u 29leté matky ve 22. týdnu těhotenství byl u plodu zjištěn celkový rozštěp (tedy rozštěp rtu, čelisti i patra).

Jaký bude další postup?

Poskytneme rodičům kontakt na Centrum pro léčbu rozštěpových vad obličeje, kde mohou absolvovat konzultaci se specialisty.

Správná odpověď

Určitě dáme rodičům možnost pokračovat v následné terapii. Konzultace probíhá za přítomnosti plastického chirurga a často i anesteziologa, kteří jsou součástí multioborového týmu v terapii těchto vad. Léčba této vady si vyžaduje chirurgický přístup, který je v režii plastického chirurga. Ten rodičům vysvětlí, co všechno je bude čekat v průběhu léčby. Přítomnost anesteziologa na konzultacích je důležitá kvůli managementu zajištění dýchacích cest během operací. Zajištění DC bývá u těchto pacientů obvykle obtížné, proto na to anesteziolog rodiče připraví. V České republice se nachází rozštěpová centra v Praze a v Brně.


Pokračovat

Necháme rodiče, ať se rozhodnou, co dál.

Nesprávná odpověď

V této situaci je potřebné poskytnout co nejvíce informací, které máme k dispozici, a nasměrovat rodiče k co nejlepší odborné péči.


Zpět

Rodičům oznámíme, že se jedná o genetickou vadu a tudíž není vhodné pokračovat v těhotenství.

Nesprávná odpověď

Pro takovéto konání není vhodný důvod. V první řadě, bez potvrzení genetickým vyšetřením, jsme s takovými vyjádřeními opatrní. Po pozitivním genetickém vyšetření můžeme konstatovat, že u 85 – 90 % pacientů s prenatálně zjištěným celkovým rozštěpem se jedná o izolovanou vadu. Ta nepostihuje intelekt a je chirurgicky řešitelná. Komplexní péči o dítě s rozštěpem od narození až do dospělosti zajišťuje některé z rozštěpových center v ČR.


Zpět

 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET