Intraabdominální infekce a akutní břicho

00:00

  • Intraabdominální infekce a akutní břicho
Na urgentní příjem přichází 57letý muž, stěžující si na křečovitou bolest břicha, která se v posledních 7 hodinách výrazně zhoršila. Pacient udává bolest v levém podbřišku, která je trvalá a postupně se zhoršuje během posledních 72 hodin. Kromě bolesti břicha má pacient i nauzeu a několikrát zvracel, cítí se, jako by měl teplotu, ale přesně si ji neměřil.

Pacient udává, že se léčí s hypertenzí a hypercholesterolemií, ale nikdy neměl žádné závažnější gastrointestinální potíže, kromě několika epizod obstipací a příležitostných dyspepsií po požití těžkého jídla. Rodinná anamnéza je nevýznamná a pacient si není vědom recentního traumatu.

Jaký bude další diagnostický postup?

Zavedení i.v. vstupu, běžné odběry (krevní obraz, CRP, urinalýza, ionty), během čekání na výsledky by mělo být provedeno chirurgické konzilium, zjištěno, od kdy je pacient lačný. Pacient by měl podstoupit laparoskopickou revizi dutiny břišní pro zjištění přesnější diagnózy.

Nesprávná odpověď

Pokud se neozřejmí původ potíží jinými diagnostickými metodami, je možné provést exploratorní laparoskopickou revizi dutiny břišní.

Většinou se provádí u nespecifických potíží chronického charakteru. Ta ovšem není v diferenciálně diagnostickém algoritmu v tuto chvíli správným krokem.


Zpět

Zavedení i.v. vstupu, využití další zobrazovací metody (CT s kontrastem) a monitorace pacientových vitálních funkcí a vývoje jeho stavu.

Nesprávná odpověď

Je důležité doplnit také laboratorní vyšetření.

Anamnéza, fyzikální vyšetření, laboratorní výsledky a zobrazovací metody mohou pomoci v diferenciální diagnostice. Chirurgické konzilium je nutné provést vždy, pokud existuje podezření na urgentní stav.


Zpět

Vyšetření per rectum, zavedení i.v. vstupu, běžné odběry (krevní obraz, CRP, urinalýza, ionty). U pacienta by měla být také provedena kolonoskopie včetně biopsie a histologického vyšetření případných zjištěných lézí.

Nesprávná odpověď

Pacient nevykazuje žádné symptomy (např. zjevné krvacení z rekta), které by prioritizovaly provedení vyšetření per rectum nebo kolonoskopii. Navíc existují vhodnější zobrazovací a laboratorní metody vyšetření, které by měly předcházet odeslání pacienta ke kolonoskopii.


Zpět

Zavedení i.v. vstupu, využití další zobrazovací metody (ultrazvuk, prostý rentgenový snímek břicha/hrudníku), provedení běžných odběrů (krevní obraz, CRP, urinalýza, ionty). Během čekání na výsledky by mělo být provedeno chirurgické konzilium a zvážena možnost operačního řešení, pokud bude indikováno.

Správná odpověď

Pacient udává akutní bolest v levém dolním kvadrantu a horečku, jsou přítomny známky peritoneálního dráždění (absence peristaltiky, difuzní citlivost, bolest při poklepu, neprohmatná břišní stěna).

Klinické známky by měly být doplněny laboratorním vyšetřením, podrobnou anamnézou, odborným konziliem, zobrazovacími metodami a fyzikálním vyšetřením. Ultrazvukové vyšetření je metodou volby u náhlých příhod břišních v základní diferenciální diagnostice. Dalším možným vyšetřením je rentgenový snímek, který může odhalit pneumoperitoneum, ileus, změny měkkých tkání. Později může být indikováno CT vyšetření k došetření potíží, pokud je nalezena nějaká patologie. Pokud existuje podezření na sepsi, je třeba odebrat hemokulturu dříve než jsou podána antibiotika.


Pokračovat

?

Nápověda

CRP - C-reaktivní protein, GCS - Glasgow Coma Scale, KO - krevní obraz, ATB - antibiotika, GIT -gastrointestinální trakt, 5P vyšetření (pohled, pohmat, poklep, poslech, per rectum)×
 
DF

15/min

TF

108/min

SpO2

98 %

TK

146/92 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Pacient má zjevné bolesti, leží klidně, GCS je 15, byla mu změřena teplota 38,6 °C, je u něj přítomna tachykardie. Jeho břicho je difuzně citlivé, obtížně prohmatné, citlivé při poklepu a peristaltika není přítomna.

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET