Rozhodnutí o transportu

00:00

Správně jste zhodnotili novorozence podle Apgar skóre. Na jeho základě jste u Filípka indikovali vyšetření krevních plynů a pH z pupečníkové arterie.
V diagnostice a následné terapii patologického dítěte postupujeme podle priorit („treat first what kills first“). Platí také, že pokud je objeven problém potenciálně ohrožující život dítěte, ihned se řeší („treat as you go“) a teprve potom přistupujeme k dalšímu kroku.

Nyní je třeba rozhodnout o dalším postupu péče o Filípka.

Jedná se o stav, který vyžaduje zvýšenou péči. Ta je dostupná v každé okresní nemocnici, takže se novorozenec i s matkou převeze na neonatologii. Současná hypoxie prozatím nevyžaduje naši intervenci, takže jediným následným opatřením budou častější kontroly lékařem.

Nesprávná odpověď

Na základě předčasného, protrahovaného porodu, výsledku Apgar skóre, laboratorních hodnot a hodnot vitálních funkcí po porodu se určitě nejedná o stav fyziologického novorozence s běžnou poporodní péčí na klasickém oddělení okresní nemocnice.
Především však vaší pozornosti unikla závažnost nedostatečné saturace, kterou je nutno neodkladně řešit!


Zpět

Jedná se o stav, který vyžaduje zvýšenou péči. Nejprve vyřešíme hypoxii a postaráme se o stabilizaci dítěte. Následně novorozence převezeme na specializované pracoviště, perinatologické centrum.

Správná odpověď

Úspěšně jsme vyřešili hypoxii podáním kyslíku do inkubátoru na oddělení nebo nosními kanylami. Zároveň jsme zajistili periferní žilní kanylu. Stále se ale jedná o stav vyžadující zvýšenou péči, která je dostupná pouze v perinatologických centrech.

Perinatologická centra se dělí do 3 stupňů:
Péče o novorozence I. stupně, kde se pečuje o novorozence fyziologické, narozené v termínu, a také se rozhoduje o případném transportu na pracoviště vyššího stupně.
Péče o novorozence II. stupně, která se starají o ohrožené novorozence narozené mezi 32. a 35. týdnem gravidity a s hmotností nad 1500 g.
Péče o novorozence III. stupně, kam patří patologičtí novorozenci, často extrémně nedonošení.


Pokračovat

Jedná se o stav, který nevyžaduje zvýšenou péči. Novorozenec zůstává u matky (bonding je nedílnou součástí péče o něj), kontroly lékařem probíhají standardně, životní funkce dítěte jsou v normě.

Nesprávná odpověď

Na základě předčasného, protrahovaného porodu, výsledku Apgar skóre, laboratorních hodnot a hodnot vitálních funkcí po porodu se určitě nejedná o stav fyziologického novorozence s běžnou poporodní péčí.
Jako první věc však musíte řešit problém s nedostatečnou saturací, protože saturace pod 90 % rozhodně není fyziologickou normou a mohlo by dojít k fatálním komplikacím!


Zpět

Jedná se o stav, který vyžaduje zvýšenou péči. V tomto případě ale není nutné novorozence transportovat, zůstává na klasickém oddělení a konzultace se specialistou probíhají po telefonu. Dále vyřešíme hypoxii a postaráme se o stabilizaci dítěte.

Nesprávná odpověď

Je pravda, že přítomnou hypoxii je nezbytné okamžitě vyšetřit.
Správně jste také zhodnotili, že se jedná o stav vyžadující zvýšenou péči.
Tuto péči je však možné poskytnout pouze ve specializovaných pracovištích, nelze ji provádět na klasickém oddělení a to ani po telefonické konzultaci s odborníkem, stále by byl, kromě chybějícího zkušeného personálu, nedostatek specializovaných přístrojů.


Zpět

?

Nápověda

Hodnoty fyziologického novorozence: DF: 30-50, TF-120-180, SpO2 > 90 % během 10 minut×
 
DF

32/min

TF

84/min

SpO2

87 %

TK

70/41 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná

 

Gly

není k dispozici

ABR

výsledky

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET