Kontraindikace periferní blokády

00:00

  • Kontraindikace periferní blokády
Zkontrolovali jsme interní předoperační vyšetření a laboratorní výsledky. Co není kontraindikací periferní blokády?

Dekompenzovaná porucha srážení krve.

Nesprávná odpověď

Při dekompenzované poruše mohou vznikat hematomy, které způsobí útlak okolních struktur. Při poškození subepineurálních cév také může dojít ke vzniku intraneurálního hematomu.


Zpět

Mladší školní věk.

Správná odpověď

U periferních nervových blokád není věk dítěte kontraindikací. Ke správnému a bezpečnému provedení je nutné mít k dispozici správné technické vybavení s ohledem na věk a velikost dítěte.


Pokračovat

Nesouhlas zákonného zástupce dítěte.

Nesprávná odpověď

Nezbytným předpokladem k provedení periferní nervové blokády dítěti je získání informovaného souhlasu jeho zákonného zástupce. Je nutné vše srozumitelně vysvětlit, abychom předešli jejich nervozitě a vyvrátili případná nereálná očekávání, a samozřejmě přiměřeně věku vše vysvětlit i samotnému dítěti.


Zpět

Infekce v místě vpichu.

Nesprávná odpověď

Pokud budeme jehlu zavádět v oblasti infekce nebo v její blízkosti, porušením kožního krytu pravděpodobně dojde k zanesení infekce do hlubších vrstev kůže a k hlouběji uloženým strukturám. Pravděpodobně by došlo také k hematogennímu rozsevu infekce.


Zpět

?

Nápověda

ASA - klasifikace dle American Society of Anesthesiologists hodnotící fyzický stav pacienta.
Mallampati - klasifikace přehlednosti faryngu, která se používá pro určení pravděpodobné úrovně obtížnosti intubace pacienta.×
 
DF

20/min

TF

85/min

SpO2

98 %

TK

113/61 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 85 /min

Vyšetření:
Anamnéza: RA: matka hypertenze, otec zdravý, sestra 8 let - zdráva OA: dispenzarizace na očním pro myopii, ortopedii pro bolesti levého kolene, operace tříselné kýly ve 3 letech, úrazy - st.p. poranění levého kolene na lyžích 1/2020 FA: 0 AA: negují ASA I, Mallampati 1, chrup pevný, předchozí celková anestezie bez komplikací, váha 30 kg, výška 140 cm

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET