Toxic shock syndrom

00:00

  • Toxic shock syndrom
Jste mladým anesteziologem, který právě absolvuje stáž na urgentním příjmu fakultní nemocnice. Vaší pacientkou je 32letá žena, která si uvádí, že už se 2 dny necítí dobře. Má nauzeu, horečky, průjmy, myalgie a svědí ji oči. Její mluva není koherentní a zdá se být spavá a zmatená, silně se potí. Sestra ji napojí na EKG, nasadí ji na prst saturační čidlo, změří tlak krve a zajistí žilní vstup. Z dalšího pohovoru zjistíte, že je alergická na penicilin, není těhotná, neboť její poslední perioda byla před týdnem a od té doby má zapáchající vaginální výtok. Náhle pacientka upadá do bezvědomí a nadále nereaguje na slovní ani algické podněty. Jaký bude Váš první krok?

Pacientka vykazuje známky septického šoku, prioritou tedy je co nejdříve podat širokospektrá antibiotika: meropenem 1g i. v á 8 hodin a vancomycin 15mg/kg i.v á 8 hodin.

Nesprávná odpověď

Přestože je antibiotická terapie kruciální součástí léčby sepse. Ke kriticky nemocnému pacientovi bychom měli přistupovat podle algoritmu ABCDE. Po kontrole každého jednotlivého kroku algoritmu provést nutné terapeutické zásahy a úspěšnost těchto zásahů v zápětí ověřit.


Zpět

Zavolám o pomoc a budu následovat ABCDE algoritmus, můj první krok bude zajistit dýchací cesty orotracheální intubací v rámci rychlého úvodu do anestezie (neboť jsem na tuto dovednost školen a patří k mým kompetencím, rozhodnu se použít ketamin, sufentanil, rocuronium a midazolam) a dále postupuji podle doporučení Surviving Sepsis Campaign.

Správná odpověď

Správně! V rámci algoritmu je A- airway-dýchací cesty budou definitivně zajištěny orotracheální intubací, správná poloha kanyly bude ověřena bilaterálním poslechem a kapno křivkou na monitoru. B-breathing- dýchání bude zajištěno ventilátorem, pacientku jsme k intubaci sedovali rocuroniem. Nastavím ventilační režim a frakci kyslíku pro adekvátní SpO2 pacientky. C- circulation- pacientka má zajištěný žilní vstup, zhodnotíme kapilární návrat (stiskem bříška prstu na 5 vteřin) a zahájíme terapii hypotenze podáním tekutin a případně vazopresorů. Ketamin je anestetikum , které lze s výhodou použít u pacientů v septickém šoku, neboť má v rámci i.v anestetik, používaných k úvodu do CA, nejmenší kardiodepresivní efekt. Za písmenem D- disability- se skrývá zhodnocení stavu vědomí. Pacientka je sedována a relaxována, můžeme u ní zhodnotit fotoreaktivitu, velikost a symetrii zornic.E-exposure- nám připomíná, že po iniciálním zajištění pacienta je třeba provést zhodnocení od hlavy k patě, včetně přetočení a kontroly zad.


Pokračovat

Pacientka vykazuje známky septického šoku, prvním krokem by tedy bylo zajistit odběr hemokultur a dále postupovat podle doporučení Surviving Sepsis Campaign, které prioritizují identifikaci kauzálního patogenu.

Nesprávná odpověď

Přestože je odběr hemokultur a identifikace kauzálního patogenu sepse důležité, je třeba prioritizovat naše snahy. Ke kriticky nemocnému pacientovi bychom měli přistupovat podle algoritmu ABCDE. Po kontrole každého jednotlivého kroku algoritmu provést nutné terapeutické zásahy a úspěšnost těchto zásahů v zápětí ověřit.


Zpět

Pacientka je v bezvědomí, postupuji proto podle aktuálních doporučení Evropské resuscitační rady a mým prvním krokem bude zahájit kardiopulmonální resuscitaci 30 kompresemi hrudníku a dvěma vdechy, požádám o naředění adrenalinu (1:10 000) a nachystání defibrilátoru pro podání výboje, pokud by byl detekován defibrilovatelný rytmus.

Nesprávná odpověď

Ke kriticky nemocnému pacientovi bychom měli přistupovat podle algoritmu ABCDE. Po kontrole každého jednotlivého kroku algoritmu provést nutné terapeutické zásahy a úspěšnost těchto zásahů v zápětí ověřit. Pacientka není v srdeční zástavě, nicméně je třeba zajistit dýchací cesty, neboť je jejich průchodnost se ztrátou vědomí ohrožena.


Zpět

 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET