Peripartální život ohrožující krvácení

00:00

  • Peripartální život ohrožující krvácení
Gynekolog provede vyšetření v zrcadlech, palpační a ultrazvukové vyšetření. Identifikuje zdroj krvácení, zahájí zevní masáž dělohy. Jaký bude jeho další postup?

Primárně podá prostaglandiny, v případě nedostatečného efektu může aplikovat oxytocin 10IU i.v. bolus a 20-40 IU v 1000 ml infúzního roztoku rychlost 60kapek/min a methylergometrin 0,2 mg pomalu i.v.

Nesprávná odpověď

Primárně se podává oxytocin v kombinaci s methylergometrinem, prostaglandiny až při nedostatečném efektu.


Zpět

Podá uterotonika do i.v.: oxytocin event. carbetocin v kombinaci s methylergometrinem: a) Oxytocin 10 IU i.v. bolus a 20-40 IU v 1000 ml infúzního roztoku rychlost 60 kapek/min b) Carbetocin (syntetický analog oxytocinu) - 100μg i.v. bolusově c) Methylergometrin - 0,2 mg pomalu i.v. injekcí d) v případě pokračující krvácení po podání uterotonik podáme prostaglandiny

Správná odpověď

Tonizace dělohy má absolutní prioritu. Po aplikaci uterotonik došlo ke kontrakci dělohy a zmírnění krvácení.


Pokračovat

Podá uterotonika do i.v. infúze: oxytocin event. carbetocin v kombinaci s methylergometrinem: a) Oxytocin 50 IU i.v. a 80-100 IU v 1000 ml infúzního roztoku rychlost 60 kapek/min; b) Carbetocin (náhrada infúzního podání oxytocinu) - 500μg i.v. během 1 min.; c) Methylergometrin - 1,2 mg i.m. nebo pomalu i.v.; d) v případě pokračující krvácení po podání uterotonik podáme prostaglandiny

Nesprávná odpověď

Podány příliš vysoké dávky uterotonik.


Zpět

Uterotonika i.m: oxytocin a methylergometrin a) Oxytocin 10 IU i.m. b) Methylergometrin - 0,2 mg i.m.

Nesprávná odpověď

i.m. aplikace při centralizaci oběhu nemá žádný význam.


Zpět

?

Nápověda

ACT – aktivovaný koagulační čas TT- trombinový čas FBG – fibrinogen TEG – trombelastogram ČMP – čerstvě mražená plazma AT III – antitrombin GCS – Glasgow Coma Scale DIC – diseminovaná intravaskulární koagulace TU – transfúzní jednotka ml - mililitr i.v. - intravenózně i.m. - intramuskulárně×
 
DF

16/min

TF

119/min

SpO2

93 %

TK

91/71 mmHg

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici