Peripartální život ohrožující krvácení

00:00

  • Peripartální život ohrožující krvácení
Pacientka inhaluje kyslík, jsou zajištěny 2 žilní vstupy, je oběhově nestabilní (TK 90/60, TF 110). Jaký bude Váš další krok?
?

Nápověda

ACT – aktivovaný koagulační čas TT- trombinový čas FBG – fibrinogen TEG – trombelastogram ČMP – čerstvě mražená plazma AT III – antitrombin GCS – Glasgow Coma Scale DIC – diseminovaná intravaskulární koagulace TU – transfúzní jednotka ml - mililitr i.v. - intravenózně i.m. - intramuskulárně×
 
DF

21/min

TF

110/min

SpO2

90 %

TK

95/66 mmHg

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici