Akutní koronární syndrom - 2012

00:00

  • Akutní koronární syndrom - 2012
Do ambulance praktického lékaře přichází osmašedesátiletý pan Záruba. Bývá častým návštěvníkem, protože se už několik let léčí s vysokým tlakem, cukrovkou a nedávno mu byl zjištěn i zvýšený cholesterol. Proto se rozhodl zanechat kouření a prozatím už půl roku nekouří. Včera povečeřel uzené vepřové koleno, dnes ráno zvracel, stěžuje si na pálení žáhy a nepříjemný tlak a bolest na hrudi. Cestou do ambulance, která je ve druhém poschodí, se neobvykle zadýchal. Správný další postup je:

pro možnou gastroenteritidu nasadit antibiotika.

Nesprávná odpověď

Gastroenteritida se zvracením, bez průjmu a bez teploty nejspíše vznikla dietní chybou nebo je virového původu. Podání antibiotik v tomto případě je nejen neindikované, ale může pacienta i přímo poškodit. Zvracení a nauzea mohou být průvodními symptomy akutního infarktu myokardu (AIM)dolní stěny, na co je nutno myslet. Varovná typická bolest na hrudi může zůstat skryta u diabetiků pro přítomnost polyneuropatie a snížené vnímání bolesti.


Zpět

napsat žádanku na gastrofibroskopické vyšetření.

Nesprávná odpověď

Gastrofibroskopické vyšetření pro zvracení trvající jeden den a bez přítomnosti krve ve zvratcích je naprosto nevhodný postup, kterým zatížíme jak pacienta, tak zdravotní systém.


Zpět

provést fyzikální vyšetření, změřit TK a pulz.

Správná odpověď

Ať se děje, co se děje, důkladné fyzikální vyšetření a pečlivě odebraná anamnéza jsou stále základními pilíři diagnostiky.


Pokračovat

poučit pacienta o vzniklé dietní chybě a doporučit opětovnou návštěvu zítra.

Nesprávná odpověď

Zvracení a nauzea mohou být průvodními symptomy akutního infarktu myokardu (AIM), na co je nutno myslet. Varovná typická bolest na hrudi může zůstat skryta u diabetiků pro přítomnost polyneuropatie. Pacient s AIM je ohrožen náhlou srdeční smrtí a každé prodlení v diagnostice a terapii může mít pro něj fatální následky.


Zpět

 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici