Úraz elektrickým proudem

00:00

Úraz elektrickým proudem
Jste svědkem, jak mladý muž manipuluje s jističi a dojde u něho k náhlé ztrátě vědomí. Vidíte, jak bezvládně padá k zemi, co uděláte?

Přivoláte pomoc a vyčkáte v dostatečné vzdálenosti tak dlouho, dokud nebudete mít jistotu, že je celý okruh vypnut, po té se přiblížíte k postiženému.

Správná odpověď

Správně, musíte vždy myslet na svoji bezpečnost, a jeden zraněný vždy lepší než dva.


Pokračovat

Okamžitě k němu přiběhnete a začnete zjišťovat rozsah poranění. Pomoc můžete přivolat později, na prvním místě je vždy zajistit zraněného co nejdříve.

Nesprávná odpověď

Nesprávně. Jedná se o velmi nebezpečnou situaci. Nemůžete mít jistotu, zda je okolí postiženého bezpečné a nehrozí vám podobné zranění. Bezpečnost zachránce je na prvním místě a většinou je malá pravděpodobnost, že se v okolí vyskytne další zachránce.


Zkusit znovu Pohřbít pacienta

 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici