Analgezie v ambulanci praktického lékaře.

00:00

Pacient udává bolest o intenzitě VAS 7, zhoršující se při celkové vyšší námaze. Anamnéza, fyzikální nález a nálezy zobrazovacích metod podporují diagnózu artrotického původu bolesti. Dále zjišťujeme, že pacient byl hospitalizovaný pro hypertenzní krizi a dlouhodobě se léčí s vysokým tlakem. Pacient předkladá i nález z nefrologie s diagnózou počínající renální insuficience. Při vyšetření zjišťujeme BMI 32. U pacienta zahajujeme léčbu:

Dihydrokodein 60 mg 2 x d + paracetamol 1000 mg 3 x d + doporučíme úpravu hmotnosti a pohybový režim.

Správná odpověď

Bolest v hladinách VAS 7 považujeme za relativně vysokou a je vhodné zahájit léčbu slabými opioidními analgetiky jako např. tramadol nebo dihydrokodein v kombinaci s NSAID nebo analgetiky-antipyretiky. Vzhledem k věku pacienta je při podání NSAID vyšší riziko krvácení z GIT a lékových interakcí, proto preferujeme analgetika - antipyretika. Rovněž doporučíme úpravu váhy vhodným pohybovým režimem a úpravu obuvi pro snížení zátěže kloubů.


Pokračovat

Ibuprofen 4 x 800 mg.

Nesprávná odpověď

Dané dávkování je už překročením maximální denní dávky Ibuprofenu, která je 4 x 600 mg, což může vést k riziku krvácení do zažívacího traktu, tím spíš, že v tomhle případě jde o staršího pacienta, u kterého třeba brát v potaz zvýšený sklon k nežádoucím účinkům stran GIT. Lepší než navyšování dávky jednoho léčiva je proto kombinace léčiv s jiným mechanizmem účinku, kde při nižších dávkách dosáhneme lepší kontrolu bolesti při co nejmenších nežádoucích účincích.


Zpět

Oxykodon 10 mg 2 x d.

Nesprávná odpověď

V terapii léčby chronické bolesti postupujeme podle strategie ,,Step up", tedy postupně navyšujeme dávky a zařazujeme do léčby silnější léky, neměli bychom teda začít podávaním silného opioidu.


Zpět

Tramadol 100 mg 2 x d + paracetamol 1000 mg 3 x d + doporučíme úpravu hmotnosti a pohybový režim.

Správná odpověď

Bolest v hladinách VAS 7 považujeme za relativně vysokou a je vhodné zahájit léčbu slabými opioidními analgetiky jako např. tramadol nebo dihydrokodein v kombinaci s NSAID nebo analgetiky-antipyretiky. Vzhledem k věku pacienta je při podání NSAID vyšší riziko krvácení z GIT a lékových interakcí, proto preferujeme analgetika - antipyretika. Rovněž doporučíme úpravu váhy vhodným pohybovým režimem a úpravu obuvi pro snížení zátěže kloubů.


Pokračovat

?

Nápověda

VAS-Vizuální analogová škála (udává subjektivní hodnocení bolesti na stupnici od 0 (žádná bolest) do 10 (nesnesitelná bolest). BMI-body mass index, podíl tělesné hmotnosti v kg a druhé mocniny výšky v metrech (norma 18,5 -25). NSAIDs-nesteroidní antiflogistika.×
 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
věk 68 let, OA: chronické bolesti L kyčle, i klidové, zhoršující se na začátku pohybu, hypertenze, renální insuficience.

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici